Kalender
Kantel je scherm naar landscape
Opleidingskalender

25-01-2021

BENG-methode: Plantoetsers ... MS Teams

Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelge...

26-01-2021

BENG-methode: Plantoetsers ... MS Teams

Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelge...

26-01-2021

Regionale verwijsindex: Vro...

Leer werken met de verwijsindex VIN (MULTI signaal) en verbind professionals aan elkaar.

27-01-2021

Bijeenkomsten met focus en ... MS Teams

Maak m.b.v. een draaiboek jouw bijeenkomst in MS Teams levendig met online werkvormen.

02-02-2021

Regionale verwijsindex: Vro...

Leer werken met de verwijsindex VIN (MULTI signaal) en verbind professionals aan elkaar.

10-02-2021

Fully booked Eerste hulp bij psychische ... ZOOM

Leer signalen van psychische problemen te herkennen en mensen te ondersteunen.

15-02-2021

Fully booked NEN 3140 VOP (Voldoende ond... Klassikaal

Deze training geeft inzicht in hoe elektrotechnische gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat....

16-02-2021

Resultaatgestuurd werken vo... MS Teams

Leer wat resultaatgestuurd werken in Westfriesland inhoudt en wat dat voor jouw werk betekent.

18-02-2021

Agressie en Geweld- woningb... ZOOM

Om onze publieke taak veilig uit te voeren, is het agressieprotocol vastgesteld. Bij dit protocol...

01-03-2021

BHV - Ploegleiders Herhalin... Klassikaal

Je bent ploegleider en je weet hoe je leiding moet geven als zich een incident of calamiteit v...

04-03-2021

Ontwerp in 8 stappen een go...

Welke 8 stappen moet je doorlopen om participatie helder en succesvol(ler) toe te passen?

09-03-2021

Projectmatig werken in de p... Klassikaal

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.

26-03-2021

Peer to Peer Noord Holland ...

Ontwikkelprogramma voor ambtenaren met lef.

29-03-2021

BHV (Westfries Museum) herh... Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

30-03-2021

Schrijven in Helder Hoorns MS Teams

Helder Hoorns: kort en aansprekend schrijven

31-03-2021

BHV herhaling Eerste Hulp Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

01-04-2021

Leidinggeven aan projecten Klassikaal

Je leert hoe je een project aanpakt, in kaart brengt, de teamleden hierin meeneemt en coacht.

08-04-2021

Fully booked BHV (Corantijn) herhaling E... Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

09-04-2021

BHV herhaling Eerste Hulp Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

12-04-2021

Fully booked BHV opleiding (alleen voor ... Klassikaal

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn medewerkers van uw organisatie die bij een ongeval of een...

14-04-2021

BHV herhaling Eerste Hulp Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

23-04-2021

BHV herhaling Eerste Hulp Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

11-05-2021

BHV herhaling Eerste Hulp Klassikaal

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moet beschikken, waaronder leven...

03-06-2021

Projectmatig werken in de p... Klassikaal

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.

10-06-2021

Blijvend sterk in je werk Klassikaal

Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt.

24-06-2021

HR-Masterclass: Veranderopg... Klassikaal

Je leert hoe je als HR adviseur de veranderopgave inzake de Omgevingswet kunt invullen

13-09-2021

Leerplichtambtenaar (PHB do... Klassikaal

Permanente Her- en bijscholing voor BOA’s (domein III onderwijs) ter voorbereiding op het landeli...

23-09-2021

Leidinggeven aan projecten Klassikaal

Je leert hoe je een project aanpakt, in kaart brengt, de teamleden hierin meeneemt en coacht.

11-10-2021

Blijvend sterk in je werk Klassikaal

Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt.