Kalender
Kantel je scherm naar landscape
Opleidingskalender

08-12-2020

Online: Gemeentelijke finan...

Voor niet-financiële medewerkers die te maken hebben met gemeentelijke financiën.

09-12-2020

Interactieve Online Trainin...

Een combinatietraining voor personen die zowel via de balie/ spreekkamer als telefonisch contact ...

10-12-2020

Hoe werkt de gemeente? MS Teams

Wat zijn de taken van de burgemeester, het college en de raad? Krijg (meer) inzicht in het stadhu...

14-12-2020

Fully booked Zelfmoordpreventie: vraag, ... ZOOM

Deze ‘Gatekeepertraining’ biedt basiskennis over suïcidaliteit en praktische tips over het voeren...

15-12-2020

Fully booked Inleiding Algemene wet best... MS Teams

Kennis van de opzet, inhoud en reikwijdte van de Awb is essentieel als je bij de overheid werkt.

16-12-2020

Fully booked Online: Gemeentelijke finan...

Voor niet-financiële medewerkers die te maken hebben met gemeentelijke financiën.

07-01-2021

Online: Schrijven van direc...

Als onderdeel van het verplichte curriculum binnen de gemeente Hoorn biedt de Westfriesland Acade...

11-01-2021

BENG-methodiek voor Handhav... WebEx

Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelge...

12-01-2021

Ontwerp in 8 stappen een go... MS Teams

Welke 8 stappen moet je doorlopen om participatie helder en succesvol(ler) toe te passen?

12-01-2021

Zelfmoordpreventie: vraag, ... ZOOM

Deze ‘Gatekeepertraining’ biedt basiskennis over suïcidaliteit en praktische tips over het voeren...

12-01-2021

Online: Schrijven in Helder...

Helder Hoorns: kort en aansprekend schrijven

21-01-2021

Interactieve Online trainin...

Een jaarlijkse herhaling van de training werken volgens het agressieprotocol voor medewerkers met...

25-01-2021

BENG-methode voor Plantoets... WebEx

Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelge...

26-01-2021

BENG-methode voor Plantoets... WebEx

Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelge...

15-02-2021

Fully booked NEN 3140 VOP (Voldoende ond...

Deze training geeft inzicht in hoe elektrotechnische gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat....

16-02-2021

Resultaatgestuurd werken vo... MS Teams

Leer wat resultaatgestuurd werken in Westfriesland inhoudt en wat dat voor jouw werk betekent.

09-03-2021

Projectmatig werken in de p...

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.

26-03-2021

Peer to Peer Noord Holland ...

Ontwikkelprogramma voor ambtenaren met lef.

12-04-2021

Fully booked BHV opleiding (alleen voor ...

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn medewerkers van uw organisatie die bij een ongeval of een...

03-06-2021

Projectmatig werken in de p...

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.