Kalender
Kantel je scherm naar landscape
Opleidingskalender

21-09-2020

Blijvend sterk in je werk

Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt.

21-09-2020

Blijvend sterk in je werk

Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt.

21-09-2020

Begrijpelijke brieven schri...

In deze training leer je om korte, bondige en toegankelijke brieven en e-mails te schrijven.

22-09-2020

Blijvend sterk in je werk

Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt.

24-09-2020

Fully booked Projectmatig werken in de p...

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.

24-09-2020

Fully booked Verkeersregelaar

Tijdens deze training leer je om op een veilige manier het verkeer te regelen en bereid je je opt...

24-09-2020

Fully booked Veilig werken langs de weg ...

Je bestaande kennis over de veiligheidsaspecten van het werken langs- of op de weg opfrissen.

24-09-2020

Fully booked Veilig werken langs de weg ...

Je bestaande kennis over de veiligheidsaspecten van het werken langs- of op de weg opfrissen.

28-09-2020

Stedelijk beheer onder de O...

Inzicht in de veranderingen gericht op stedelijk beheer die de Omgevingswet met zich mee brengt.

29-09-2020

Laat Outlook voor je werken...

Geavanceerde mogelijkheden van Outlook toepassen waardoor je efficiënter en georganiseerder werkt...

02-10-2020

Fully booked Agressie en Geweld- Basistr...

Een combinatietraining voor personen die zowel via de balie/ spreekkamer als telefonisch contact ...

05-10-2020

Fully booked Professionele Adviesvaardig...

Krijg in zicht in jouw persoonlijke adviesstijl. De manier waarop je je overtuigingskracht verste...

06-10-2020

Fully booked Professionele Adviesvaardig...

Krijg in zicht in jouw persoonlijke adviesstijl. De manier waarop je je overtuigingskracht verste...

06-10-2020

BHV herhaling BCO (Corantij...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

06-10-2020

BHV herhaling BCO (Corantij...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

06-10-2020

Fully booked Online: Ontwerp in 8 stappe...

Welke 8 stappen moet je doorlopen om participatie helder en succesvol(ler) toe te passen?

06-10-2020

Leerplichtambtenaar (PHB do...

Permanente Her- en bijscholing voor BOA’s (in domein III onderwijs) ter voorbereiding op het land...

07-10-2020

BHV herhaling BCO (Groenvoo...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

07-10-2020

BHV herhaling BCO (Groenvoo...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

08-10-2020

BHV herhaling BCO (Westfrie...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

08-10-2020

BHV herhaling BCO (Westfrie...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

08-10-2020

Resultaatgestuurd werken vo...

Leer wat resultaatgestuurd werken in Westfriesland inhoudt en wat dat voor jouw werk betekent.

09-10-2020

Fully booked Agressie en Geweld- Basistr...

Een combinatietraining voor personen die zowel via de balie/ spreekkamer als telefonisch contact ...

12-10-2020

Fully booked BHV herhaling BCO Online!

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

12-10-2020

BHV herhaling BCO Online!

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

13-10-2020

Fully booked VTH Leerlijn: Actualisering...

Tijdens deze training leer je meer over Omgevingswetgeving en de laatste ontwikkelingen in dit va...

15-10-2020

BHV herhaling BCO Online!

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

15-10-2020

BHV herhaling BCO Online!

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

15-10-2020

HR-Masterclass: Veranderopg...

Je leert hoe je als HR adviseur de veranderopgave inzake de Omgevingswet kunt invullen

21-10-2020

Fully booked Agressie en Geweld- Basistr...

Een combinatietraining voor personen die zowel via de balie/ spreekkamer als telefonisch contact ...

21-10-2020

Leidinggeven aan projecten

Je leert hoe je een project aanpakt, in kaart brengt, de teamleden hierin meeneemt en coacht.

27-10-2020

Professionele video's make...

Medewerkers die professioneel ogende filmpjes willen leren maken van evenementen waar ze als ambt...

29-10-2020

Fully booked BHV herhaling BCO Online!

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

29-10-2020

BHV herhaling BCO Online!

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

29-10-2020

Doelgericht beïnvloeden

Heb je met in- en/of externe klanten te maken en wil je jouw beïnvloedingsvaardigheden vergroten?

29-10-2020

Online: Ontwerp in 8 stappe...

Welke 8 stappen moet je doorlopen om participatie helder en succesvol(ler) toe te passen?

30-10-2020

Peer to Peer Noord Holland ...

Ontwikkelprogramma voor ambtenaren met lef.

03-11-2020

Fully booked Herhaling EHBO (team Sport)...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

05-11-2020

Een Goed Lastig Gesprek

Hoe bespreek je ingewikkelde kwesties zonder de relatie te schaden?

10-11-2020

Fully booked Agressie en geweld - Openba...

Een jaarlijkse herhaling van de training voor medewerkers die hun werk voornamelijk in de openbar...

11-11-2020

Agressie en geweld Basistr...

Om onze publieke taak veilig uit te voeren, is het agressieprotocol vastgesteld. Bij dit protocol...

16-11-2020

Fully booked BHV herhaling BCO (Museum) ...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

16-11-2020

BHV herhaling BCO (Museum) ...

Een BHV-er traint regelmatig de routines waar hij of zij over moeten beschikken, waaronder geb...

16-11-2020

Agressie en geweld - Ordege...

Een jaarlijkse herhaling van de training werken volgens het agressieprotocol voor medewerkers met...

17-11-2020

Online: Ontwerp in 8 stappe...

Welke 8 stappen moet je doorlopen om participatie helder en succesvol(ler) toe te passen?

07-12-2020

Fully booked NEN 3140 VOP (Voldoende ond...

Deze training geeft inzicht in hoe elektrotechnische gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat....

09-12-2020

Agressie en geweld - Balie/...

Om onze publieke taak veilig uit te voeren, is het agressieprotocol vastgesteld. Hierbij hoort tr...

14-12-2020

BHV opleiding + examen (all...

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn medewerkers van uw organisatie die bij een ongeval of een...

21-01-2021

Agressie en geweld - Consul...

Een jaarlijkse herhaling van de training werken volgens het agressieprotocol voor medewerkers met...

26-01-2021

Agressie en geweld - Balie/...

Om onze publieke taak veilig uit te voeren, is het agressieprotocol vastgesteld. Hierbij hoort tr...

26-03-2021

Peer to Peer Noord Holland ...

Ontwikkelprogramma voor ambtenaren met lef.