Catalogus details

Resultaatgestuurd werken in een notendopVanaf 1 januari 2020 wordt in het Sociaal Domein van de Westfriese gemeenten een nieuwe werkwijze ingevoerd in het kader van de Wmo en de Jeugdwet: resultaatgestuurd werken (RGW). Om effectief volgens de nieuwe werkwijze te werken is het van belang dat je goed voorbereid bent. In drie fases bereid jij je voor:

Fase 1                Resultaatgestuurd werken in een notendop
Fase 2                Conversielab
Fase 3                Verdiepingstraining resultaatgestuurd werken (vanaf september 2019)

Deze workshop is de eerste fase, waarin je kennis opdoet over RGW.

Inhoud
Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is de nieuwe werkwijze;
 • Kernbegrippen: regisseur, hoofd- en onderaannemer, profielen en intensiteiten, perspectiefplan;
 • Handreikingen rondom het formuleren van resultaten.

Deze fase wordt lokaal, dus met jouw eigen lokale Toegangsteam, georganiseerd. Zo krijg je samen met je collega’s en leidinggevende een goed beeld van de nieuwe werkwijze in jouw lokale Team.

Werkwijze
Samen met de collega’s van jouw lokale Toegangsteam doorloop je de nieuwe werkwijze en breng je in beeld wat nieuw is. Wat vraagt deze verandering in jouw dagelijks werk? De trainers koppelen de theorie aan jouw werkpraktijk zodat de begrippen gaan leven. Je inventariseert jouw leer- en aandachtspunten.

Programma

  • Informatie over het implementatie/scholingstraject;
  • Bespreken kernconcepten RGW: 7-stappenplan, resultaat formuleren, intensiteit vaststellen, regisseurschap, hoofd- en onderaannemerschap, kostenbeheersing;
  • Resultaatformulering, aan de hand van tevoren ingevulde perspectiefplannen;
  • Aan de hand van één of enkele ingeleverde perspectiefplannen: bespreken regisseurschap (in het kader van RGW) en hoofdaannemerschap;
  • Inventariseren van gewenste vervolgacties (lokaal en regionaal) en onderwerpen voor de training in fase 3.

Doel
De doelen van de workshop zijn:
- dat je je bewust bent van wat resultaatgestuurd werken is;
- dat je de algemene uitgangspunten kent.
Dit is dus een workshop die gericht is op algemene uitgangspunten.

Doelgroep
Deze workshop wordt georganiseerd voor medewerkers van het lokale Toegangsteam Jeugd en Wmo, de kwaliteitsmedewerkers, de leidinggevende en de implementatiemanager.

Duur
De tijdsduur is 2½ uur per workshop.

Kosten
Geen.

Voorbereiding
Ter voorbereiding ontvang je een week van te voren via info@westfrieslandacademie.nl de brochures ‘Jeugd’, ‘Wmo’ en ‘Hoofdaannemerschap’. Ook ontvang je het werkdocument ‘Perspectiefplan’. Dit vul je vooraf volledig en geanonimiseerd in, aan de hand van een eigen dossier en neem je mee naar de workshop. Na de workshop wordt dit werkdocument ingenomen om tijdens een ‘conversielab’ te gebruiken als casuïstiek. Zorg dat je het perspectiefplan volledig invult.
Let op: Deze workshop behandelt de algemene basiskennis over resultaatgericht werken. In het conversielab oefen je het proces. In fase 3 vindt de verdieping plaats, dan train je de benodigde vaardigheden.

Na deze workshop
Heb je basiskennis over RGW. Om het RGW in de praktijk te ervaren, schrijf je je in voor het ‘conversielab’. Daar ervaar je aan de hand van een casus wat de werkwijze en begrippen in de praktijk betekenen. Dit lab is een samenwerking tussen medewerkers van Gecertificeerde Instellingen en zorgaanbieders, medewerkers van het lokale Toegangsteam en de gemeentelijke backoffice. In fase 3 vindt verdieping plaats en worden benodigde vaardigheden getraind.

Trainers: Yvonne Zonnenberg en/of Fred van Es.

MAYBE YOU ARE ALSO INTERESTED IN..

Conversielab Jeugd

Conversielab Wmo


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.