Catalogus details

VTH Leerlijn: Actualisatie Algemene wet bestuursrechtVTH Leerlijn
Vanuit regionale samenwerking rondom Vergunningen, Toezicht en Handhaving is een regionale leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is bedoeld voor medewerkers in dit werkveld. De trainingen van de leerlijn zijn niet vrijblijvend, ze zijn noodzakelijk om binnen de gemeente taken gerelateerd aan de Omgevingswet uit te mogen blijven voeren.

Samenvatting
Tijdens deze training leer je meer over de Algemene wet bestuursrecht en de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied.

Inleiding
Heb je de basiskennis van Algemene wet Bestuursrecht (Awb) al onder de knie en wil je je kennis weer even bijspijkeren? Volg dan deze training! Tijdens deze training leer je meer over het recht en de wetgeving in de Awb en de systematiek die van toepassing is. .

Doel training
Na het volgen van deze training beschik je over de laatste actualiteiten van de Algemene wet bestuursrecht. 

Voor wie is deze training?
De training is bedoeld voor toezichthouders of vergunningverleners van de omgevingsdiensten of daaraan gelieerde keten- en samenwerkingspartners. De deelnemers zijn bekend met de Algemene wet bestuursrecht.

Werkwijze
De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat alleen de contacturen van de cursus. Je ontvangt een bewijs van deelname

Inhoud / programma 
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nemen van besluiten en beschikkingen door openbaar bestuur

  • Onderscheid tussen besluiten en beschikkingen
  • Belanghebbenden

Spelregels voor het openbaar bestuur

  • Beginselen behoorlijk bestuur

Formeel en materieel

  • Bezwaar en beslissing op bezwaar
  • Beroep

Handhaving

  • Relatie bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht
  • Handhavingstoezicht
  • Sancties

Voorbereiding: Er is geen voorbereiding nodig. 

Belangrijk: Je hebt de basiscursus Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Duur
1 dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 303,00 en € 122,00 pp, inclusief cursusmateriaal. 
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainer
Kenniscentrum Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van bijvoorbeeld een bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.