Catalogus details

VTH Leerlijn: Actualisering OmgevingsrechtVTH Leerlijn
Vanuit regionale samenwerking rondom Vergunningen, Toezicht en Handhaving is een regionale leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is bedoeld voor medewerkers in dit werkveld. De trainingen van de leerlijn zijn niet vrijblijvend, ze zijn noodzakelijk om binnen de gemeente taken gerelateerd aan de Omgevingswet uit te mogen blijven voeren.

Inleiding
De WABO heeft een centrale rol binnen de Omgevingswet en krijgt daarom evenals de relevante milieuwetten ruime aandacht in deze training. De milieuwetten gaan over ruimtelijke ordening en bouwen, water en natuurwetgeving. De docent zal ingaan op de samenhang van deze verschillende wetten, vergunningverlening, toezicht en handhaving en nieuwe jurisprudentie.

Doel training
Aan het eind van deze training heb je inzicht in en kennis van de belangrijkste Omgevingswetgeving en de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied.

Voor wie is deze training?
De training is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en specialisten die in hun werk te maken hebben met de uitvoering van wetgeving op het gebied van het Omgevingsrecht.

Inhoud / programma
Tijdens deze training leer je meer over de relatie tussen de “oude” wetgeving en de Omgevingswet op de volgende onderdelen:

  • Inrichting versus milieubelastende activiteiten
  • Lozingsactiviteit
  • Activiteitenbesluit versus besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit omgevingsrecht versus besluit activiteiten leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Instructieregels
  • Zorgplichtartikelen

Voorbereiding: geen

Belangrijk: Je hebt kennis van de basiscursus Omgevingsrecht.

Duur
1 dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 303,00 en €122,00 p.p., inclusief cursusmateriaal.
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainer
Kenniscentrum Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van bijvoorbeeld een huiswerkopdracht, een bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.