Catalogus details

VHT leerlijn: Basiscursus BouwakoestiekVTH Leerlijn
Vanuit regionale samenwerking rondom Vergunningen, Toezicht en Handhaving is een regionale leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is bedoeld voor medewerkers in dit werkveld. De trainingen van de leerlijn zijn niet vrijblijvend, ze zijn noodzakelijk om binnen de gemeente taken gerelateerd aan de Omgevingswet uit te mogen blijven voeren.

Inleiding
Het voorkomen van geluidshinder in de woning is van groot belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Lawaai kan immers een bron van ergernis en stress zijn.
Er zijn verschillende mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Het is van belang hiermee al bij het ontwerp rekening te houden, dit omdat het achteraf verbeteren van de geluidswering erg moeilijk is. In de bouwregelgeving zijn daarom voorschriften opgenomen als minimale eis.
Tijdens deze cursus leer je meer over wat voor de bouwkundige van belang is en hoe hij/zij een oordeel kan geven over de akoestische kwaliteit. Dit zowel op grond van een aantal basisprincipes als vanuit de wet- en regelgeving. 

Voor wie is deze training?
De training is bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en specialisten die in hun werk te maken hebben met de uitvoering van wetgeving op het gebied van geluid en bouw- en woningtoezicht

Doel training
Aan het eind van deze cursus heb je inzicht en kennis van de basisbeginselen op het gebied van bouwakoestiek.

Inhoud/Programma (ochtend)
Wat is geluid

  • Grondbeginselen van geluid (Zoals: Wat is geluid? Wat is de invloed van de omgeving op geluid?
  • Welke factoren zijn belangrijk voor geluid?)

Wet- en regelgeving

  • Bouwbesluit
  • NEN en ISO-normen

Programma (middag)
Geluidswering

  • Geluidswering van gevels
  • Interne geluidswering

Geluidmeten

  • Luchtgeluidisolatie
  • Contactgeluidisolatie

Werkwijze:
De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat alleen de contacturen van de cursus. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Voorbereiding: Geen

Duur: 1 dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 325,00 en € 130,00, inclusief cursusmateriaal, excl. lunch. 
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Cursusdagen, tijd en locatie (data): 1 dag, van 9.00 tot 16.00 uur

Trainer
Kenniscentrum Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de West-Friesland Academie wordt verstrekt aan de opleider (OFGV). Dit is enkel t.b.v. het versturen van een bevestiging en herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat. 


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.