Catalogus details

Inkoop in een notendopInleiding
Alles waar een factuur tegenover staat is inkoop. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? In één dagdeel leer je de theorie van inkoop en aanbesteden in jouw eigen praktijk. Wij geven jou de basisprincipes op gebied van inkopen beneden de drempelwaarde. Ook de Europese regelgeving tippen we aan. Kortom, tijdens deze ochtend krijg je een goede basis van inkoopvaardigheden van waaruit je jezelf verder kunt ontwikkelen tot een uitstekende inkoper!

Doel training
Aan het eind van deze cursus heb je inzicht in en kennis van de basisbeginselen op het gebied van inkoop en aanbesteden. Je bent in staat om goed voorbereid de juiste inkoopprocedure te volgen.

Voor wie is deze training?
De training is bedoeld voor medewerkers die graag op rechtmatige wijze willen aanbesteden (inkopen) en hun kennis van de Aanbestedingswet willen opvijzelen.

Werkwijze
De cursus duurt 1 dagdeel (ochtend). De studiebelasting bevat alleen de contacturen van de cursus. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Inhoud 
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • De meest voorkomende begrippen en termen op gebied van aanbesteden
  • Aanbestedingsprocedures en het verschil daartussen
  • Onderscheid tussen selectie en gunningscriteria
  • Rechten en plichten van inschrijver en aanbesteder
  • Belang van toepassen risicomanagement in aanbesteding
  • Principe van “Economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) begrijpen
  • Beoordelen van geschikheidseisen

Methoden voor kwalitatieve beoordeling

Voorbereiding: Geen

Duur: 1 dagdeel

Kosten
De kosten voor deze training zijn € 37,50 en worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainer
Sandra Bouhuis en Minke Jellema


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.