Catalogus details

Mindfulness meditatie trainingMindfulness cyclus volgens de methode van Jon Kabat Zinn

Je kent misschien wel de uitspraak ”Stel het is oorlog, en niemand gaat er naartoe”. Dat is wat mindfulness je gaat leren. Mindfulness is een methode die je leert om je stress, je onrust, je gedachten en je emoties onder ogen te komen zonder eraan mee te doen. Zo doorbreek je de automatismen die de innerlijke onrust gaande houden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een goede training in deze meditatietechnieken ervoor zorgt dat de kans dat je stressklachten krijgt met 69% afneemt. De basis is heel eenvoudig: aandacht geven aan wat er is en niet meedoen. Dat vergt flinke training, zoals je zult merken, omdat onrust in je lichaam, piekergedachten en onaangename emoties of sensaties je vaak moeiteloos opslokken. Er is dus niks mystieks of geheimzinnigs aan. We geven aandacht aan het enige moment dat we hebben, het huidige moment. Om dit te bereiken vraagt het van jou een dagelijkse integere inzet, discipline en doorzettingsvermogen. Er wordt in de training gewerkt vanuit de zeven pijlers van Jon Kabat-Zinn. Deze pijlers zijn: niet oordelen, niet streven, beginnersgeest, geduld, acceptatie, vertrouwen, loslaten. Elke bijeenkomst staat een van de pijlers centraal. Vanuit deze pijlers willen we het bewustzijnsproces op gang brengen, zodat helder wordt in welke patronen je vastloopt. Je leert dat situaties vanuit bewustzijn beantwoord kunnen worden en dat je anders om kunt gaan met moeilijke en stressvolle situaties.

Doel
Je komt los van de automatische piloot, je ruwe emoties worden minder snel geactiveerd en je subtielere emoties krijgen ruimte. Het vermogen om onbehagen te verdragen neemt aanmerkelijk toe en je zult merken dat je niet minder doet maar vooral minder moet.

Doelgroep
Voor iedere medewerker (geen leidinggevenden) die zelf weer de baas wil zijn in zijn leven als het gaat om stress, onrust, piekeren, angst, depressie, pijn en alles wat in de weg staat om van het leven te genieten. En de bereidheid heeft om zich dagelijks hiervoor in te zetten door te mediteren (15-30 minuten). Er kunnen maximaal 10 deelnemers aan de training meedoen.

Werkwijze
Tijdens het intakegesprek stel je doelen vast voor de training. De training leert de vaardigheden van mindfulnessmeditatie aan. Belangrijk hierbij is opmerkzaam te zijn op het denken, voelen en ervaren. Dit vormt de basis van de training. Er wordt gewerkt met diverse meditatie oefeningen om de concentratie en het lichaamsgewaarzijn te vergroten. De ademhaling neemt een belangrijke plaats in net zoals de bodyscan-meditaties. Ervaringen worden besproken en het accent ligt op het leren leven in het hier-en nu. De Mindfulness meditatie bestaat uit een programma van 8 keer 2,5 uur per week. Na de training is er ook een terugkombijeenkomst om te zien of je in staat bent geweest de mindfulness in je leven te integreren. Het volgen van de mindfulness training betekent dat je een commitment met jezelf aan gaat. Het is daarom van belang dat je met oefeningen thuis aan de slag gaat. Het effect van mindfulness openbaart zich pas écht, als je het structureel inbouwt in je dagelijkse leven en je veel oefent. De trainer gaat dit ook bij jou monitoren. De trainer geeft je continue passend advies om jouw situatie te verbeteren en te onderzoeken welke oefeningen bij jou passen.  Dit allemaal om een zo’n groot mogelijk positief effect bij jou te bereiken.

BELANGRIJK!
De mindfulness meditatie training wordt niet meer direct gefaciliteerd vanuit de West-Friesland Academie. Wanneer je interesse hebt voor de training, word je rechtstreeks in contact gebracht met de trainers van De Praktijk. De trainers geven jou de meest actuele informatie en zij plannen een intake met je. Meer informatie over De Praktijk en actuele cursusdata, ga naar: www.depraktijkhoorn.nl. 

Trainers
Conny van Meer en Kim Nieuweboer van De Praktijk.

Duur
8 keer 2,5 uur per week


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED

This event is scheduled on individual request only. Send an e-mail to info@depraktijkhoorn.nl.