Catalogus details

Sociaal Domein in vogelvluchtInleiding
Als professional in het Sociaal Domein krijg je te maken met veel verschillende en complexe casussen. Om jouw werk goed uit te voeren is het belangrijk dat je basiskennis hebt van de meest dominante wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein:

  • Wmo 2015
  • Jeugdwet
  • Schuldhulpverlening

In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd. Daarnaast krijg je zicht op de raakvlakken en verschillen binnen deze wetgeving. De cursus gaat niet in op de methode van integraal werken, maar legt wel de brede juridische basis die nodig is om integraal te kunnen werken.

Voor wie is deze training?
Medewerkers uit het sociaal domein die nog niet bekend zijn met de Wmo, Jeugdwet en wet gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Werkwijze
Deze training wordt verzorgd door 2 trainers om zo het integrale karakter te onderstrepen. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek, zodat het geleerde makkelijker in de praktijk wordt toegepast. De casussen zullen ook meerdere vakgebieden raken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Wmo 2015
Uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015;
Doelgroep in de Wmo 2015;
Compensatieplicht;
De Wmo 2015 in relatie met andere wetten.

Jeugdwet
Basisbegrippen Jeugdwet;
Taakverdeling en het speelveld van de Jeugdwet;
Jeugdhulpplicht;
Afbakening met andere wetten.

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)
Basis begrippen Wgs;
De aanvraagprocedure: wie kan aanvragen, wanneer is sprake van een aanvraag, welke termijnen gelden?
Weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden.

Na deze training
Heb je een globaal overzicht van de relevante wetten binnen het sociaal domein.
Heb je basiskennis over de wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, Wmo 2015 en de Jeugdwet.
Heb je inzicht in de verschillen en raakvlakken binnen de verschillende wetten in het sociaal domein en weet je de juiste actie in te zetten bij multi-problematiek.

Voorbereiding
Geen

Duur
3 dagdelen

Kosten
Bij 15 deelnemers bedraagt de training € 650,- p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunchkosten. De kosten worden doorbelast aan je afdeling.

Trainers
De trainers werken voor Schulinck: Patricia Eickmans en Gertjan Christiaanse.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.