Catalogus details

Resultaatgestuurd werken in lokaal perspectiefInleiding
Vanaf 1 januari 2020 wordt in het Sociaal Domein van de Westfriese gemeenten resultaatgestuurd werken ingevoerd in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Om te zorgen dat jij en jouw team voldoende hierop bent voorbereid wordt deze werksessie georganiseerd. Hierin oefen je met resultaatgestuurd werken binnen jouw gemeentelijke context. Deze training is fase 3 van de leerlijn en volgt op ‘Resultaatgestuurd werken in een notendop’ en het ‘Conversielab’.

Doel
De training ‘Resultaatgestuurd werken in lokaal perspectief’ maakt jou en jouw team voldoende vertrouwd met de (beleids)kaders en het 7-stappen proces van de regionale werkwijze. Hierbij ligt de focus op het verbinden met de lokale werkwijze, zodat je vanaf 1 januari 2020 met deze kaders en werkwijze kunt starten.

Werkwijze
We beginnen de training met het bespreken van het nieuwe werkproces: in hoeverre dit een verandering ten opzichte van jouw huidige werkwijze? Daarna staat vooral jullie eigen casuïstiek centraal. We vertalen deze vanuit de huidige vorm naar perspectiefplannen. Je gaat aan de slag met het formuleren van resultaten. Het vormgeven van de zakelijke relatie met de zorgaanbieder komt aan bod. Dit ga je oefenen in de context van de rollen (en verantwoordelijkheden): regisseur, hoofdaannemer en onderaannemer. Tot slot krijg je inzicht in waar je alle informatie kan vinden over resultaatgestuurd werken en welke routes je als team kan wandelen in geval van onduidelijkheid of signalering. Samen afspraken maken over de lokale werkwijze is een belangrijk onderdeel van de training. Om recht te doen aan jouw teamsituatie is er in deze training veel ruimte voor vragen en dialoog. Uiteraard binnen de vastgestelde RGW kaders.

Voor wie is deze training?
Voor medewerkers van de lokale teams van de gemeenten.

Voorbereiding
Ter voorbereiding neem je minimaal één (geanonimiseerde) casus mee in de vorm van een perpectiefplan. Het format krijg je vooraf toegestuurd.

Trainers
De trainers zijn verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam: Thomas Verhiel, Mieke van Heerebeek of Niels Krummacher.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.