Catalogus details

Samen aan de slag met resultaatgestuurd werkenIn deze training werk je samen met zorgaanbieders aan de samenwerkingsrelatie rondom resultaatgestuurd werken. Thema's zijn: samenwerking, resultaten en evalueren. Deze sessie volgt op "Resultaatgestuurd werken in lokaal perpectief'.

Doel
De training ‘Samen aan de slag met resultaatgestuurd werken' maakt jou en jouw team voldoende vertrouwd met de (beleids)kaders en het 7-stappen proces van de regionale werkwijze. Hierbij ligt de focus op het verbinden met de lokale werkwijze, zodat je vanaf 1 januari 2020 met deze kaders en werkwijze kunt starten.

Werkwijze
Voor deze werksessie is een aantal zorgaanbieders uitgenodigd. Op basis van eigen casuïstiek wordt gewerkt aan het formuleren van resultaten en het samenstellen van arrangementen. Er is in het bijzonder aandacht voor de samenwerkingsrelatie, in de context van de rollen (en verantwoordelijkheden): regisseur, hoofdaannemer en onderaannemer. Daarnaast komt het evalueren aan bod.

Om recht te doen aan jouw teamsituatie en de samenwerking met zorgaanbieders, is er in deze training veel ruimte voor vragen en dialoog. Uiteraard binnen de vastgestelde RGW kaders.

Voor wie is deze training?
Voor medewerkers van de lokale teams van de gemeenten, samen met zorgaanbieders.

Voorbereiding

Neem het perspectiefplan door en lees de brochures (Jeugd, Wmo, Hoofd- en onderaannemer) goed. Het perspectiefplan en de brochures (en andere relevante documenten) vind je onder het tabblad Quicklearning. Vink links 'resultaatgestuurd werken' aan.

Na deze training
In deze tweede sessie oefen je samen met een aantal zorgaanbieders binnen jouwlokale context en samen met jouw teamcollega’s.  De derde sessie wordt in het eerste kwartaal van 2020 ingepland. De inhoud daarvan wordt naar jullie behoefte ingevuld.

Trainers
Hogeschool van Amsterdam:
Thomas Verhiel
Mieke van Heerbeek
Niels Krummacher

 


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.