Catalogus details

Projectmatig werken in de praktijkInleiding
Een project valt of staat met de projectmedewerkers. Zij doen het inhoudelijke werk in een project. Het is belangrijk dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Voor het project, hun eigen aandeel én voor elkaars inbreng. Alle in deze training te behandelen onderwerpen worden daarom vanuit de volgende vraag belicht: “Wat betekent dit voor jouw rol, verantwoordelijkheid en acties als projectmedewerker?”

Na de training geldt dat deelnemers:

 • Weten wat projectmatig werken inhoudt, de basis informatie uit de Leidraad kennen.
 • Weten wat kritische succesfactoren en valkuilen in projecten zijn.
 • Weten wat nodig is om effectief projectmatig te communiceren en samen te werken.
 • De eigen projectbijdrage weten te managen en goed af kunnen bakenen.
 • De belangrijkste competenties kennen die een projectmedewerker succesvol maken en weten op welke onderdelen de eigen ontwikkelpunten liggen (communicatie, teamwork, assertiviteit, resultaatgerichtheid, onderhandel-vaardigheden, conflict hanteren).

Voor wie is deze training?
Professionals die al in projecten werkzaam zijn of dit zeer binnenkort gaan doen (denk aan projectmedewerkers, projectcoördinatoren, inhoudelijke experts, etc.) 

Let op: Deze training is een pilot.  Het verschil met de huidige training ‘Projectmatig werken 1 - de basis’, is voornamelijk het middagprogramma.
Na afloop wordt bekeken in welke versie (of een combinatie van beide) we verder gaan.

Werkwijze
In de ochtend is er aandacht voor de theorie, in de middag ligt de nadruk vooral op de vaardigheden die een projectmedewerker succesvol maken. In deze interactieve training wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden die aansluiten op de werkpraktijk. Na deze training volgt een (nog nader te plannen) terugkomdagdeel om gezamenlijk te bespreken waar men in de praktijk nog tegenaan loopt.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
Ochtendprogramma:

 • Wat is een project en wat is projectmatig werken?
 • Kritische succesfactoren en valkuilen
 • De basis van projectmatig werken en de Leidraad

Middagprogramma:

 • Communicatie en effectief samenwerken in projecten (teamdoelmatigheid)
 • Oefening; een projectopdracht ‘uitvragen en SMART maken’
 • Persoonlijk ontwikkelplan (competenties en aandachtsgebieden)

Later volgt een terugkomdagdeel (waarbij ook gasten aanschuiven zoals leidinggevenden en de teammanager Projectmanagement).
Programma:

 • Reflectie: waar loop je tegenaan in de praktijk?
 • Casuïstiek-bespreking
 • Borging van het geleerde
 • Verdieping

Voorbereiding
De 7 Westfriese gemeenten werken regionaal met een Leidraad Projectmatig Werken. Deze is terug te vinden op Hoi!. Voorafgaande aan de training heb je deze informatie tot je genomen zodat je op de hoogte bent en inzicht hebt in de specifieke kenmerken van de leidraad en de Westfriese projectmatige werkwijze.

Duur
1 cursusdag én een (nog in te plannen) terugkomdagdeel (ochtend of middag).

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 326,00 en € 195,00 p.p. (inclusief cursusmateriaal). De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de training deel te mogen nemen. 

Trainingsdagen, tijd en locatie (data)
Maandag 30 maart, van 9.00 tot 16.30 uur, ruimte: B108 te Hoorn 

Trainer
Peter Bouwman (van Resonant trainen)


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
Start Location Available seats
03-06-2021 Online


4 Apply