Catalogus details

Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid - Basismodule KernvaardighedenInleiding
Werken volgens de landelijke visie “Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid” (GSV) vraagt om een aantal randvoorwaarden. De basismodule Kernvaardigheden GSV draagt bij aan het (leren) spreken van dezelfde taal en het concretiseren en prioriteren bij de aanpak van onveiligheid in huiselijke kring. Dit vergemakkelijkt het samenwerken aan het gezamenlijke doel.

Doel training

  • Je hebt beter zicht op wat gefaseerde samenwerking oplevert;
  • je kan duidelijker formuleren wat onveiligheid concreet is;
  • je leert beter faseren, prioriteren en kan de eigen expertise gerichter inzetten voor de veiligheid;
  • je kan met het focus op veiligheid transparanter in gesprek gaan met cliënten en collega’s;
  • je kan het geleerde overdragen binnen het eigen team;
  • je kan (onderdelen) van het basisformat gebruiken als basis voor het eigen, of het samen met anderen te ontwikkelen regionale veiligheidsplan-, hulpverleningsplan-, en herstelplan.

Voor wie is deze training?
De basismodule is bedoeld voor teams en organisaties die een start met het werken volgens de visie en met de TOP-3 methodiek® willen maken.

Programma en werkwijze

Dag 1: Kernvaardigheden TOP-3 methodiek
Je krijgt inzicht in het verschil tussen acute- en structurele onveiligheid en tussen onveilige situaties en risicofactoren. Op basis van de eigen casus leer je onveilige situaties en de risicofactoren te concretiseren en prioriteren tot een TOP-3. Dit vergemakkelijkt het toepassen van het eigen afwegingskader van de vernieuwde meldcode. Je krijgt in de opleiding het basisformat voor de TOP-3 methodiek aangeboden. Het basisformat is ondersteunend bij systeemgericht en gefaseerd werken en waar mogelijk samenwerken om doelen te realiseren voor directe veiligheid, voor stabiele veiligheid en voor herstel. 

Werkwijze: Aan de hand van een opdracht. In deze opdracht wordt zelfstandig gewerkt met het toepassen van de TOP-3 methodiek in een eigen casus. De methodiek wordt gebruikt in een gesprek met cliënten en een collega-professional die bij de casus betrokken is. De opdracht wordt binnen drie weken na de eerste opleidingsdag ingeleverd bij de opleiders en is uitgangspunt bij de tweede dag.

Dag 2: Praktijkgerichte verdieping
Op basis van de opdrachten krijg je een model voor “peer-learning” aangereikt om het werken met de TOP-3 methodiek in de praktijk aan te scherpen. Met dit model kun je jouw collega’s (die niet deelnemen aan de training) meenemen in de toepassing van de kernvaardigheden.

Werkwijze: In de ochtend wordt met helpende vragen in de groep geoefend met het reflecteren op de eigen casus vanuit de TOP3 methodiek.  In de middag worden oefeningen aangereikt die helpen om met de dilemma’s om te gaan waar je met jouw casus bij het werken met de methodiek in de praktijk tegenaan lopen. 

Voorbereiding

  • Lezen Landelijk visie document ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ (Vogtländer & Van Arum, 2016);
  • Kijken video presentatie GSV model op landelijk congres van de G4;
  • Lezen afwegingskader vernieuwde meldcode van de eigen beroepsgroep;
  • Eigen “buikpijncasus” in gedachten nemen.

Duur
2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur (met tussentijd van 5 weken voor de praktijkopdracht). Praktijkopdracht van 6 uur. 

Kosten: Geen


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.