Catalogus details

Leerplichtambtenaar (PHB domein III-WKOg)Bent je werkzaam als Buitengewoon Opsporingsambtenaar Leerplicht in domein III-onderwijs? Dan bent je verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen.
In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs generiek (WKOg) is module 1 van de PHB.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er nieuwe eindtermen voor module 1. De actualisatie bestaat uit verwerking van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld de rechten van de verdachte) en afdoening met een HALT straf.

Tijdens de lesdagen behandelt de docent de belangrijkste onderwerpen voor het examen. Thuis oefen je met behulp van de digitale leeromgeving. Hierop staat het volledige lesboek.De hoofdstukken uit het lesboek worden afgerond met toets-vragen. Door het maken van de toets-vragen beoordeel je zelf of je de lesstof van het betreffende hoofdstuk voldoende beheerst. Ter afronding kun je proefexamens maken.

Doel training: Na het afronden van deze module bent je voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes af te leggen. Bij goed resultaat behoud je de opsporingsbevoegdheid en kan je de in de opleiding opgedane kennis verder toepassen in je eigen werkpraktijk.

Voor wie is deze training?
Buitengewoon Opsporingsambtenaren Leerplicht (domein III - onderwijs)

Werkwijze
Een tweedaagse training, gecombineerd met een digitaal leerplein, gevolgd door een (ExTH) examen op een andere locatie (ntb).

 Inhoud / programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Organisatie Openbaar Ministerie
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar
 • De politie
 • Materieel en formeel strafrecht
 • Het verhoor
 • De verdachte
 • De raadsman
 • Bevoegdheden algemeen
 • Wet op de identificatieplicht
 • Wetboek van Strafrecht in het algemeen
 • Schuld en opzet
  De module wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen.

Examen
Het WKOG examen wordt afgenomen door ExTH. Het examen bestaat uit 50 meerkeuze vragen betreffende de wettelijke kaders van het domein, strafrecht en strafvordering.
Om het examen met een voldoende af te ronden dient men minimaal 35 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 60 minuten. Na afloop ontvangt de kandidaat direct de uitslag en krijgt hij inzage in foutief beantwoorde vragen.
Voor het examen zijn meerdere externe locaties mogelijk.

Voorbereiding: geen (wel thuis oefenen via het digitale leerplein)

Duur: 2 dagen. Je kunt je alleen inschrijven als je beide dagen aanwezig kunt zijn!

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 505,00 en € 270,00 p.p., inclusief cursusmateriaal (exclusief examenkosten!)
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen. 

Trainers: Ton Steehouwer van SPV (Studiecentrum voor Publieke Veiligheid)

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van bijvoorbeeld een huiswerkopdracht, een bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.