Catalogus details

Handhaving onder de OmgevingswetInleiding:
Momenteel worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker.
De nieuwe wet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast.

Wat zijn die wijzigingen?
Uitgangspunt in de Omgevingswet is de zorgplicht. Deze geldt voor degene die een activiteit uitoefent. Dat betekent dat bij diegene de verantwoordelijkheid berust om er bij milieubelastende handelingen voor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd, ook al zijn daar geen regels voor gesteld. Dat gaat dus verder dan zich alleen te houden aan de regels die sowieso in acht moeten worden genomen.

Daarnaast wordt er zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften: de initiatiefnemer heeft de keuze welke middelen hij wil inzetten, als het (milieu)doel maar wordt gehaald. Voor de handhaving betekent dit dat er een brede kennis moet zijn aan ‘Best Beschikbare Technieken’ die verplicht zijn voorgeschreven en gelijkwaardige alternatieven, die op hun werking moeten kunnen worden beoordeeld.

Ook ligt er een relatie tussen zorgplicht en maatwerkvoorschrift: wanneer kan worden gehandhaafd op grond van zorgplicht en wanneer moet worden voorzien in het opleggen van een maatwerkvoorschrift?

En tot slot: hoe verhoudt de handhaving zich op grond van de Omgevingswet tot de (gewijzigde) handhavingsvoorschriften in de Awb?

Doel training:
Door een vergelijking tussen de huidige wetgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie en de Omgevingswet met de aangepaste Awb worden de wijzigingen behandeld. De consequenties worden aangegeven en je leert op een andere manier naar handhavingscases te kijken.

Voor wie is deze training?
Deze training is bedoeld voor (uitvoerings-)juristen, toezichthouders, handhavers en vergunningverleners. 

Werkwijze:
De online cursus duurt 2 d (met voldoende pauzes).
Je ontvangt een bewijs van deelname en een map met de hand-outs van de presentatie.

Inhoud / programma
In deze training zul je op de hoogte worden gebracht van de meest ingrijpende veranderingen. Dan gaat het om:

  • Systematiek Omgevingswet
  • Waarop moet worden gelet bij handhaving
  • Omgevingsplan en handhaving
  • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften
  • De mogelijkheden van zorgplicht (jurisprudentie)
  • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift en zorgplicht (jurisprudentie)
  • Rode draad handhaving op grond van Awb
  • Wijzigingen Awb handhaving ten gevolge van handhavingsvoorschriften in Omgevingswet.
  • Behandeling casuïstiek en praktijkvoorbeelden

Voorbereiding: n.v.t.

Duur
1 dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 260,00 en € 195,00 p.p., inclusief cursusmateriaal.
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainers
Berghauser Pont Academy: Jan de Boer of Jacco Huijzen.

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je e-mailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van bijvoorbeeld een bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.