Catalogus details

Stedelijk beheer onder de OmgevingswetInleiding:
De regelgeving voor stedelijk beheer wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Stedelijk beheer zal daardoor steeds meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.

Doel training:
Deze training biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.

Voor wie is deze training?
De training is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij stedelijk beheer (projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en adviseurs).

Werkwijze: deze training zal, afhankelijk van de situatie op de trainingsdatum, klassikaal óf online worden gegeven.

Inhoud / programma: 
De training behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor stedelijk beheer onder de Omgevingswet:

 • Stedelijk beheer in de omgevingsvisie
 • Stedelijk beheer in programma’s
 • Stedelijk beheer in het omgevingsplan en overige verordeningen
 • Stedelijk beheer in beleidsregels
 • Uitvoering, omgevingsvergunning, meldingen
 • Beheer, toezicht en handhaving
 • Monitoring
 • ICT

En daarnaast ook:

 • Overzicht van de Omgevingswet voor gemeenten
 • Beleid, programmering en regels
 • Uitvoering
 • Meedoen in de implementatie van de Omgevingswet bij gemeenten

Voorbereiding: de deelnemer ontvangt een intakeformulier om de leerdoelen en vragen voorafgaand aan de training in te vullen. 

Duur: 1 hele dag

Kosten:
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 298,00 en € 195,00 p.p., inclusief cursusmateriaal.
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainers: Jan Boer, Berghauser Pont Academy

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je e-mailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van bijvoorbeeld een bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat.
Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.