Catalogus details

Resultaatgestuurd werken voor nieuwe medewerkers (sociaal domein)Inleiding
Vanaf 1 januari 2020 is het Sociaal Domein van de Westfriese gemeenten overgegaan op de nieuwe werkwijze resultaatgestuurd werken (rgw). Regievoering op casuïstiek, omdenken van uren in resultaten en een versterkte interactie met zorgaanbieders zijn hierin, naast de technische inregeling, de belangrijkste veranderopgaven in het uitvoerend werk.

Van jou als nieuwe medewerker in het sociaal domein wordt verwacht dat je meegaat in deze beweging rondom rgw.

Doel training
Het doel is om jou snel op het juiste kennis- en werkniveau te brengen met betrekking tot rgw. Je wordt meegenomen in de techniek: welke stappen zet je om tot goede inzet van aanvullende zorg te komen? Als je deze training hebt gevolgd, dan kun je aan de slag met rgw.

Voor wie is deze training?
Nieuwe medewerkers van de lokale toegangen van de 7 Westfriese gemeenten. Nieuwe medewerkers beleid, kwaliteit en inkoop die in het sociaal domein werken zijn ook welkom.

Werkwijze
Aan de hand van de RegieWijzer en de 7 stappen van rgw wordt de omslag gemaakt van het denken in ‘uren’ naar het denken in resultaten en doelen. 

Inhoud / programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Introductie resultaatgestuurd werken:

  • een eerste kennismaking met rgw, de filosofie van rgw en wat dit betekent voor het primaire proces.

Oefenen met het formuleren van resultaten en perspectiefplannen:

  • kiezen van juiste profielen, intensiteiten en arrangementen aan de hand van (ingebrachte) casuïstiek;
  • inventariseren van vragen in de groep voor de koploper: wat wil je weten over rgw in de praktijk?

Een vragenuurtje met een koploper. Je gaat:

  • vragen stellen aan een ervaringsdeskundige uit de praktijk. Wat is je meegevallen? Wat vond je juist lastig? Wat gaat goed en waar zit de ontwikkeling?;
  • teruggrijpen op aangereikte stof: welke vragen heb je nog naar aanleiding van het gesprek met de koploper? Hoe kan je lokale team je hierbij helpen?

Na afloop
Na twee maanden word je in een MS Teams omgeving in de gelegenheid gesteld om je vragen te stellen en je ervaringen te delen.

Voorbereiding

  • Neem de site www.zorginregiowestfriesland.nl goed door ter voorbereiding.
  • Formuleer vragen/onduidelijkheden over rgw voor de training.
  • Vul alvast een perspectiefplan in met een (fictieve) casus.

Duur
1 dagdeel

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 300,- en € 180,- p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunchkosten. 
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainers
Thomas Verhiel, Hogeschool van Amsterdam


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.