Catalogus details

Zaakgericht werkenIn deze e-learning wordt uitgelegd wat Zaakgericht Werken is en waarom organisaties zaakgericht gaan werken. Je leert hoe Zaakgericht Werken verschilt van andere manieren van werken, wat een zaak is en een zaaksysteem, en hoe zaken en zaaktypen zich verhouden tot elkaar. Tot slot leer je op hoofdlijnen hoe je een zaaksysteem selecteert en Zaakgericht Werken implementeert in de organisatie.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.