Catalogus details

Leerplichtambtenaar (PHB domein III – WKOS module 2)Inleiding
Ben je werkzaam als Buitengewoon Opsporingsambtenaar Leerplicht in domein III-onderwijs? Dan bent je verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOS) is module 2 van de PHB.

Doel training: Na het afronden van de module Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes af te leggen. Daarnaast kunt u de in de opleiding opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk.

Voor wie is deze training? Buitengewoon Opsporingsambtenaren Leerplicht (domein III)

Werkwijze: Eendaagse training, gecombineerd met een digitaal leerplein, gevolgd door een (ExTH) examen op een andere locatie (ntb)

Inhoud: De volgende onderwerpen worden tijdens de lesdag WKOS behandeld:

  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Verzuim en vrijstelling
  • Onderzoek schoolverzuim
  • Behandeling Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
  • Leerplichtambtenaar als opsporingsambtenaar
  • Procedure en afhandeling


Examen:
Het WKOS examen wordt afgenomen door ExTH. Het examen bestaat uit 50 meerkeuze vragen betreffende toezicht en opsporing in het kader van de leerplichtwet. Om het examen met een voldoende af te ronden dient men minimaal 34 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 80 minuten. Na afloop ontvangt de kandidaat direct de uitslag en krijgt hij/zij inzage in foutief beantwoorde vragen. De examenkosten bedragen € 92,- per kandidaat (prijspeil 2020).
(Voor het examen zijn, met een toeslag, meerdere locaties mogelijk.)

Duur: 1 hele dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 251,50 en € 167,50 p.p., inclusief cursusmateriaal en exclusief examenkosten.
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainer: SPV

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van bijvoorbeeld een huiswerkopdracht, een bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
Start Location Available seats
13-09-2021 Westfriesland Academie C 2.03
C 2.03
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
3 Apply