Catalogus details

Regionale verwijsindex: Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN)Inleiding
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar.
De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

Doel training
Het doel is dat je voldoende informatie hebt over de verschillende aspecten rondom VIN en dat je weet wat daarin van jou verwacht wordt.

Voor wie is deze training?
Professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en professionals die te maken hebben met ouders. 

Werkwijze
De training bestaat uit twee modules.
Module 1 is zelfstudie en wordt twee weken voor de trainingsdatum via de mail aangeboden. Houd hierbij rekening met voorbereidingstijd van ongeveer 45 minuten.
Module 2 wordt in de vorm van een online bijeenkomst met professionals uit verschillende domeinen aangeboden.
De Verwijsindex wordt gebruikt door bijvoorbeeld leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, wijkteams en jeugdteams, Halt, (jeugd)GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. Vrijwilligers van bijvoorbeeld een sportclub hebben geen toegang tot VIN.

Aan de training kunnen alle bovengenoemde professionals meedoen. Zo leer je ook professionals in jouw netwerk kennen.

Inhoud
In de eerste module word je geactiveerd zelf op zoek te gaan naar informatie over het nut, de noodzaak en de meerwaarde van het gebruik van VIN. Daarnaast maak je kennis met de technische kant van VIN door met fictieve gegevens van een jeugdige de stappen in de digitale trainingsomgeving te doorlopen. Aan het einde van deze module formuleer je een leerdoel voor module 2.

In de tweede module wordt het nut en de noodzaak van het gebruik van VIN uit module 1 herhaald. Door het bespreken van een geanonimiseerde casus word je je ervan bewust wanneer verwacht wordt dat jij je betrokkenheid bij een jeugdige in VIN toont. Er wordt aandacht besteed aan de gespreksvoering over VIN met jeugdige en/of diens ouder(s). Tijdens de training wordt in gegaan op de Jeugdwet en het besluit verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook krijg je antwoord op de vraag hoe je om dient te gaan met het uitwisselen van informatie na een match. Ook weet je hoe je afspraken maakt over wie de regievoering heeft. De stappen in de digitale trainingsomgeving worden aan de hand van de geanonimiseerde casus doorlopen. De training wordt afgesloten met de vraag: “Wat ga jij doen?”.

Voorbereiding
Uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst ontvang je de uitnodiging en module 1: een PowerPoint presentatie.

Duur
Module 1: ongeveer 1 uur
Module 2: 1 dagdeel

Kosten
Deze cursus wordt gratis aangeboden door Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord.

Cursusdagen, tijd en locatie (data)
Je schrijft je in via deze link:https://vroegsamenwerken.nl/inschrijfformulier-trainingen-vin/
Hier staan ook alle trainingsdata. Kies data voor de regio West-Friesland.

Module 1 en 2 samen zijn SKJ geaccrediteerd met 4,5 punt voor de kamer Jeugdzorgwerkers en Jeugd en Gezin professionals en gaat door bij minimaal 12 inschrijvingen.

Trainers
Sanne de Moel en Lianne van Leeuwen

Als je je inschrijft voor deze cursus/training, dan geef je zelf je naam, organisatie, functie, telefoonnummer en zakelijke e-mailadres door aan de opleider. De opleider gebruikt dit alleen voor het versturen van een huiswerkopdracht, bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en/of een certificaat.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

PLANNED
This event is not scheduled yet.