Catalogus details

Herken psychische aandoeningenInleiding
Als medewerker in het sociaal domein krijg je regelmatig te maken met hulpvragen van cliënten met een psychische aandoening en/of een licht verstandelijke beperking (LVB). Hoe herken je deze aandoeningen en wat betekent dit voor de hulpvraag?

Doel training
In deze training verdiep je je kennis over psychische aandoeningen zoals depressie, autismespectrumstoornissen (ASS), borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en niet aangeboren hersenletsel (NAH), al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking (LVB). Met meer kennis over deze aandoeningen kun je beter inschatten welke problematiek of stoornis aanwezig is, hoe hier mee om te gaan, om vervolgens in te kunnen spelen op de hulpvraag.

Voor wie is deze training?
Medewerkers in het sociaal domein zoals: toegangsmedewerkers, consulenten, medewerkers WMO, gedragsexperts, schuldhulpverlening, (school)maatschappelijk werkers, jongerenwerkers.

Werkwijze
De training wordt verzorgd door een GZ-psycholoog, Maaike van Dijk, in samenwerking met twee ervaringsdeskundigen van RCO De Hoofdzaak. Hierdoor komt zowel het perspectief van de hulpverlener, als het cliëntperspectief uitvoerig aan bod. Maaike van Dijk deelt haar kennis over psychische aandoeningen als depressie, ASS, BPS en NAH en betrekt de ervaringsdeskundigen op de thema’s waarop zij deskundig zijn. Als deelnemer hoor je uit de eerste hand ervaringen met betrekking tot herstel, terugvalpreventie, beschermende factoren en risicofactoren en kun je zonder terughoudendheid vragen stellen; dit alles met het doel dat je na afloop met je kennis en attitude (nog) beter kunt aansluiten bij (de hulpvraag van) je cliënten.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
- Psychische aandoeningen en LVB;
- Beschermende factoren en risicovolle factoren;
- Herstel en terugvalpreventie;
- Gevolgen voor trajecten.

Voorbereiding
Er wordt geen specifieke voorbereiding gevraagd, maar je wordt wel uitgenodigd om relevante casuïstiek ‘mee te nemen’ naar de training.

Duur
2 dagen

Kosten
Deze training kost € 515,- en dit bedrag wordt doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.
Deze training is SKJ geregistreerd.

Trainers
Maaike van Dijk, GZ-psycholoog en als trainer verbonden aan RINO Zuid.
Adriaan de Boer, ervaringsdeskundige en als trainer verbonden aan RCO De Hoofdzaak.
Nienke Renkema, ervaringsdeskundige en als trainer verbonden aan RCO De Hoofdzaak.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
Start Location Available seats
16-06-2021 Online


FULLY BOOKED

Apply