Catalogus details

Verslaving en verward gedragInleiding
In het sociaal domein heb je soms te maken met een situatie waarin verslaving een rol speelt. In deze training leer je welke verslavingen er zijn en hoe je ze herkent. Welke gevolgen heeft verslaving voor het (verwarde) gedrag van de cliënt, zijn of haar hulpvraag en jouw gedrag? In deze training krijg je meer kennis over deze problematiek waardoor je beter in kunt spelen op de hulpvraag. 

Doel training
Je verdiept je kennis over verslaving, zodat je deze problematiek herkent. Je kunt je gedrag effectief inzetten. Je bent je bewust van de mogelijkheden om samen met de cliënt de hulpvraag te analyseren.

Voor wie is deze training?  
Medewerkers in het sociaal domein zoals: toegangsmedewerkers, consulenten, medewerkers WMO, gedragsexperts, schuldhulpverlening, (school)maatschappelijk werkers, jongerenwerkers. 

Werkwijze 
De training wordt verzorgd door Dennis Grotenhuis. Hij is psychiatrisch verpleegkundige en ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving aan alcohol en drugs. Hierdoor komt zowel het perspectief van de hulpverlener als het cliëntperspectief uitvoerig aan bod.  

In de training gaat Dennis veelvuldig in op de casuïstiek van de deelnemers, waarbij hij ook zijn eigen ervaringen betrekt. Als deelnemer kun je zonder terughoudendheid vragen stellen; dit alles met het doel dat je na afloop van de training met je kennis en attitude (nog) beter kunt aansluiten bij (de hulpvraag van) je cliënten.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:  

 • Herkennen van verslaving;
 • Vormen van verslaving (soft- en harddrugs, medicijnverslaving, drank, nieuwe middelen);
 • Herkenning van signalen;
 • Combinatie verslaving en psychiatrische klachten;
 • Analyse: Hoe kom ik erachter hoe ernstig het is? 
 • Wat is acceptabel, wanneer grijp ik in? 
 • Hoe ga je het gesprek aan en hoe blijf je in contact? 
 • Hoe krijg ik de cliënt en/of jeugdige in beweging? 
 • Hoe motiveer ik iemand in relatie tot het vrijwillig kader?
 • De do’s en don’ts als iemand niet wil. 
 • De rol van ouders/omgeving, bewustwording;
 • Hoe ga je om met ontkenning en/of excuses?
 • Hoe verloopt de samenwerking met alle partijen rondom de verslaafde?
 • Zorg voor de eigen veiligheid en een veilige omgeving. 

Voorbereiding
Heb je een actuele casus of vraag over het onderwerp verslaving? Lever deze dan één maand voor start van de training in via a.carol@hoorn.nl, zodat de docent deze mee kan nemen in zijn programma. 

Duur 
dag 

Kosten 
Deze training kost € 127,-. De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.  
 
Deze training is SKJ geregistreerd. 
 
Trainer 
Dennis Grotenhuispsychiatrisch verpleegkundige en als trainer verbonden aan RINO Zuid. 
Hier vind je achtergrondinformatie over Dennis: https://bron.fontys.nl/denvis-van-punkzanger-naar-verpleegkundige/  


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
Start Location Available seats
25-05-2021 Online


7 Apply
06-09-2021 Westfriesland Academie C 2.03
C 2.03
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
7 Apply