Catalogus details

Professionele AdviesvaardighedenDe mate waarin advies wordt begrepen, geaccepteerd en gebruikt, hangt voor een groot deel af van hoe dat advies gebracht wordt. Dat de ambtenaren van gemeenten in hun adviesrol beschikken over de juiste kennis en vaardigheden spreekt wellicht voor zich, maar hoe zij dit overtuigend kunnen overbrengen aan de opdrachtgever is een tweede. Aan de basis van adviesvaardigheden liggen een aantal instrumenten ten grondslag waar geen adviseur zonder kan. Denk aan het om kunnen gaan met weerstand, de waarde van hun expertise, kennis overbrengen en het kunnen inzetten van verschillende gespreksvaardigheden die de kwaliteit van het adviesproces verhogen.

Doel
Als ambtenaar bewust omgaan met de eigen rol en positie en effectief handelen in de verschillende fasen van het adviesproces

Doelgroep
Ambtenaren die vanuit hun rol willen leren om op een gestructureerde en overtuigende manier vanuit hun adviesrol adviezen uit te brengen.

Programma
In onze tweedaagse training Adviesvaardigheden krijgen de ambtenaren inzicht in hun persoonlijke adviesstijl. De manier waarop we onze overtuigingskracht versterken kan voor iedereen verschillend zijn. De ambtenaren bepalen zélf welke van de aangeboden technieken en adviezen zij integreren in hun dagelijkse praktijk. Het gehele adviesproces wordt doorlopen - van opdrachtaanvraag tot eindgesprek. Afgestemd op de leerdoelen van de ambtenaren, kunnen de volgende onderwerpen behandeld worden in de training:

• Zelfinzicht en eigen stijl
• Het stellen van een diagnose: de voorbereiding
• Draagvlak creëren
• Verschillende rollen van een adviseur
• Werken aan een goede samenwerkingsrelatie
• Oplossen van conflicten
• Creëren van een open en eerlijk gesprek
• Fasen binnen een adviesprocedure
• Inhoud, procedure, proces
• Voeren van een doortastend intakegesprek
• Een gesprek sturen en beïnvloeden
• Effectief communiceren: luisteren, (door)vragen, samenvatten, exploreren, mee en tegen bewegen
• Het herkennen van weerstand op advies en hier mee om kunnen gaan
• Verschillende adviesstijlen inzetten, afhankelijk van het type opdrachtgever
• Eindgesprek voeren: werken aan impact toekomst

Duur
4 dagdelen (verdeeld over twee trainingsdagen, van 10.00 u-17.00 u).
Let op: je kunt je alleen inschrijven als je op alle twee de dagen aanwezig kunt zijn.

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 310,- en € 388,- p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunch. 
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Trainer: Saar Bressers


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.