Catalogus details

VTH leerlijn: Basiscursus BouwbesluitVTH Leerlijn
Vanuit regionale samenwerking rondom Vergunningen, Toezicht en Handhaving is een regionale leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is bedoeld voor medewerkers in dit werkveld. De trainingen van de leerlijn zijn niet vrijblijvend, ze zijn noodzakelijk om binnen de gemeente taken gerelateerd aan de Omgevingswet uit te mogen blijven voeren.

Voor wie is deze training?
De training is bedoeld voor vergunningverleners en handhavers in de bouw en specialisten werkzaam bij bouw- en woningtoezicht, veiligheidsregio of omgevingsdienst.

Inhoud / programma:
Uitgangspunt van de training is het bieden/ opfrissen van de basiskennis van het Bouwbesluit 2012. Algemeen leerdoel is dan ook om vanuit begrip en kennis van procedures en voorschriften meer inzicht te geven in de bouwregelgeving.

Na afronding van deze cursus:

  • Ben je bekend met de toetsingskaders voor het beoordelen van vergunningen en kan je dit toetsingskader toepassen
  • Ben je op de hoogte van ontstaan en achtergrond van voorschriften voor bouwen, brandveilig gebruik en sloop
  • Kan je de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 toepassen en kan je bepalen welke voorschriften van toepassing zijn op een bouwplan

Werkwijze: De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat alleen de contacturen van de cursus. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Voorbereiding: Er is geen voorbereiding nodig. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV verstrekt.

Duur: 1 dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 380,00 en € 151,00 p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunch. 
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.

Cursusdagen, tijd en locatie (data): 1 dag, van 9.00 tot 16.00 uur,

Trainer: Kenniscentrum Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van een bevestiging en herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat. 

 

 


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.