Catalogus details

VTH Leerlijn: Basiscursus NatuurbeschermingswetVanuit regionale samenwerking rondom Vergunningen, Toezicht en Handhaving is een regionale leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is bedoeld voor medewerkers in dit werkveld. De trainingen van de leerlijn zijn niet vrijblijvend, ze zijn noodzakelijk om binnen de gemeente taken gerelateerd aan de Omgevingswet uit te mogen blijven voeren.

Wil je alles weten over de natuurbeschermingswet? Deze cursus geeft je inzicht in de wijzingen, instrumenten en de toepassingen van de Natuurbeschermingswet.

Verder geeft het je inzicht in:

- De relatie van de Natuurbeschermingswet met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- De rol en verantwoordelijkheden van aanvrager, bevoegd gezag en vvgb verlener bij het zogenaamde 'aanhaken’.
- De wijze waarop ecologisch onderzoek wordt vormgegeven en hoe je deze onderzoeken kunt beoordelen.

Doel training
Na afronding van deze cursus:

- Heb je kennis van de opbouw van de natuurwetgeving en het instrumentarium.
- Kun je deze kennis toepassen bij het verlenen van omgevingsvergunningen en het uitoefenen van toezicht in de Wabo.
- Weet je hoe de natuurwetgeving moet worden toegepast.

Voor wie is deze training?
Je bent werkzaam als vergunningverlener, toezichthouder of als handhaver.

Werkwijze
De cursus duurt één dag. De studiebelasting bevat alleen de contacturen van de cursus. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Inhoud / programma

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

- Soorten bescherming en gebiedsbescherming
- Beheer en schade- en overlastbestrijding
- Relatie Natuurbeschermingswet met de WABO, het BOR en de MOR
- Systeem Natura 2000

Voorbereiding
-

Duur
Eén dag.

 

LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland Academie wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel voor het versturen van een bevestiging en herinnering en voor het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.