Catalogus details

VTH Leerlijn: Basiscursus Wet MilieubeheerVanuit regionale samenwerking rondom Vergunningen, Toezicht en Handhaving is een regionale leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is bedoeld voor medewerkers in dit werkveld. De trainingen van de leerlijn zijn niet vrijblijvend, ze zijn noodzakelijk om binnen de gemeente taken gerelateerd aan de Omgevingswet uit te mogen blijven voeren.

Wil je basiskennis opdoen van de Wet milieubeheer en andere relevante wetgeving? Dan is deze cursus geschikt voor jou! Leer tijdens deze cursus meer over het beoordelen en het uitvoeren van werkzaamheden op basis van de uitgangspunten van de Wet milieubeheer.

Doel training
Na afronding van deze cursus beschik je over de basiskennis van de Wet milieubeheer en de toepassing van de algemene en direct werkende regels bij omgevingsvergunningen, integraal beoordelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht.

Voor wie is deze training?
Deze cursus is geschikt voor medewerkers die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van Bouwen en RO die basiskennis van de Wet milieubeheer en andere relevante milieuwetgeving willen opdoen.

Werkwijze
De cursus duurt één dag. De studiebelasting bevat alleen de contacturen van de cursus. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Inhoud / programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod en leer je meer over:

  • De hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht, zorgplichten
  • De plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
  • De belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten in het bijzonder het Activiteitenbesluit
  • Omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM)
  • Meldingen
  • Externe Veiligheid en kwetsbare objecten
  • Geurgevoelige objecten
  • Toepassing van de opgedane kennis in BOUW en RO/bestemmingsplannen

Bevoegde overheden en hun taken binnen het milieurecht.

Voorbereiding
Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV verstrekt.

Duur
Eén dag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 130,- en € 350,-p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunch. 

Trainers

Kenniscentrum Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
LET OP: Bij inschrijving stem je ermee in dat je emailadres door de Westfriesland wordt verstrekt aan de opleider. Dit is enkel t.b.v. het versturen van een bevestiging en herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en een certificaat. 


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
PLANNED
This event is not scheduled yet.