Kalender

 Kalender

Nothing found! Change your search criteria and try again.!

  25   01:30  EUR 0

Online: Gemeentelijke financiën - sessie onde...

08-12-2020


Voor niet-financiële medewerkers die te maken hebben met gemeentelijke financiën.

  26   03:30  EUR 0

Interactieve Online Training: Agressie en Gewel...

09-12-2020


Een combinatietraining voor personen die zowel via de balie/ spreekkamer als telefonisch contact hebben.

  125   02:30  EUR 0

Hoe werkt de gemeente?

10-12-2020


Wat zijn de taken van de burgemeester, het college en de raad? Krijg (meer) inzicht in het stadhuis als politiek orgaan!

  108   -1  04:00  EUR 0

Zelfmoordpreventie: vraag, praat, luister. Fully booked

14-12-2020


Deze ‘Gatekeepertraining’ biedt basiskennis over suïcidaliteit en praktische tips over het voeren van een gesprek over zelfmoordgeda...

  132   02:30  EUR 0

Inleiding Algemene wet bestuursrecht (Awb) Fully booked

15-12-2020


Kennis van de opzet, inhoud en reikwijdte van de Awb is essentieel als je bij de overheid werkt.

  15   01:30  EUR 0

Online: Gemeentelijke financiën - sessie Wone... Fully booked

16-12-2020


Voor niet-financiële medewerkers die te maken hebben met gemeentelijke financiën.

  57   04:00  EUR 0

Online: Schrijven van directie-, college- en ra...

07-01-2021


Als onderdeel van het verplichte curriculum binnen de gemeente Hoorn biedt de Westfriesland Academie de training 'Schrijven van kor...

  27   10  04:00  EUR 0

BENG-methodiek voor Handhavers (bouwen)

11-01-2021


Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelgeving.

  1091   02:30  EUR 0

Ontwerp in 8 stappen een goed participatieproce...

12-01-2021


Welke 8 stappen moet je doorlopen om participatie helder en succesvol(ler) toe te passen?

  20   11  06:00  EUR 0

Online: Schrijven in Helder Hoorns

12-01-2021


Helder Hoorns: kort en aansprekend schrijven

  75   04:00  EUR 0

Zelfmoordpreventie: vraag, praat, luister.

12-01-2021


Deze ‘Gatekeepertraining’ biedt basiskennis over suïcidaliteit en praktische tips over het voeren van een gesprek over zelfmoordgeda...

  3969   03:30  EUR 0

Interactieve Online training: Agressie en gewel...

21-01-2021


Een jaarlijkse herhaling van de training werken volgens het agressieprotocol voor medewerkers met publieke taken. Deze training is v...

  29   11  04:00  EUR 0

BENG-methode voor Plantoetsers en vergunningver...

25-01-2021


Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelgeving.

  25   04:00  EUR 0

BENG-methode voor Plantoetsers en vergunningver...

26-01-2021


Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC. In deze training krijg je inzicht in de nieuwe regelgeving.

  7381   -1  07:30  EUR 0

NEN 3140 VOP (Voldoende onderricht persoon) Fully booked

15-02-2021


Deze training geeft inzicht in hoe elektrotechnische gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat.

  12   12  04:00  EUR 0

Resultaatgestuurd werken voor nieuwe medewerker...

16-02-2021


Leer wat resultaatgestuurd werken in Westfriesland inhoudt en wat dat voor jouw werk betekent.

  31   06:00  EUR 0

Projectmatig werken in de praktijk (basistraini...

09-03-2021


Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.

  4393   12  23:00  EUR 2.985

Peer to Peer Noord Holland Noord 2021

26-03-2021


Ontwikkelprogramma voor ambtenaren met lef.

  20   -1  08:00  EUR 0

BHV opleiding (alleen voor aangewezen BHV-medew... Fully booked

12-04-2021


Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn medewerkers van uw organisatie die bij een ongeval of een calamiteit direct ter plaatse kunn...

  10   11  08:00  EUR 0

Projectmatig werken in de praktijk (basistraini...

03-06-2021


Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig werken zo goed mogelijk toepast in de praktijk.