Kalender details

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven.

Indien je je inschrijft voor deze training, dan is het wenselijk dat je over de kennis beschikt van hoe het reilt en zeilt binnen gemeenteland. Je kunt als voorbereiding de online klassikale trainingen "Hoe werkt de gemeente" volgen. Als deze niet gepland staat kun je de e-learning Hoe werkt de gemeente volgen, deze is algemeen en gaat niet specifiek over Hoorn.

Inleiding
Als onderdeel van het verplichte curriculum binnen de gemeente Hoorn biedt de Westfriesland Academie de training 'Schrijven van korte en overtuigende voorstellen' aan. Schrijf je college-, raads- en/of directievoorstellen? Dan moet je meer weten over het Hoorns ABC-tje en de manier waarop je een goed voorstel schrijft. Door het volgen van de training ben je daadwerkelijk ‘bevoegd’ en mag je ook in de praktijk voorstellen schrijven.

Deze training bestaat uit twee dagdelen. Door de interessante casussen en de veelzijdige inbreng van alle deelnemers zijn het levendige en boeiende sessies.

Doel training
De deelnemers leren door de ogen van een directie-, college- of raadslid naar de eigen adviezen te kijken. Aan welke informatie hebben politieke beslissers behoefte om een besluit te kunnen nemen? Welke argumenten doen ertoe en welke niet? Hoe houd je een advies kort, maar blijf je toch volledig? Op deze en veel andere vragen geeft de training een antwoord.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • kennismaken met het ‘Hoornse’ format voor het schrijven van voorstellen;
 • hoe overtuig je de lezer met jouw voorstel;
 • wat bedoelen we met een ‘politieke antenne’ en hoe zet je deze in;
 • hoe werkt participatie, of de netwerkgemeente, door in het maken van je raads-, college- of directievoorstel en hoe geef je hier vorm aan;
 • wat is de invloed van de groeiende regionale samenwerking.

Belangrijke kennis
Je ontvangt duidelijke informatie over waar je hulp en assistentie vindt en hoe dat werkt, hoe je strategische keuzes maakt bij het schrijven van voorstellen, waar je de nadruk op legt en welke afwegingen je hierbij maakt.

Wij adviseren om eerst de cursus Hoe werkt de gemeente te doen (of de e-learning Hoe werkt een gemeente). Tenzij je al eerder voor een gemeente hebt gewerkt.

Werkwijze
Het gaat hier om een blended leertraject dat bestaat uit een tweetal groepssessies, het lezen van het cursusboek (Succesvol adviseren in bestuurlijke organisaties) en een beknopte e-learning als voorbereiding op de eerste sessie. 

Als input voor de trainingssessies moeten de deelnemers een zelf opgesteld voorstel uploaden in de leeromgeving. Een aantal van deze voorstellen wordt behandeld in de training. Vanzelfsprekend gaan we daar respectvol en vertrouwelijk mee om.

Praktische handvatten
Je krijgt daarnaast praktische handvatten voor:

 • naamgeving van een document;
 • verschillende typen van besluiten;
 • regels over geheimhouding;
 • het formuleren van duidelijke en overtuigende argumenten.

Verplichte training
De training is verplicht voor iedereen die college-, directie- en/of raadsvoorstellen schrijft en/of moet beoordelen.

Duur: 2 dagdelen (2 x 2 uur).
Let op: je kunt je alleen inschrijven als je op beide dagdelen aanwezig kunt zijn.

Voorbereiding:

 • Lees hoofdstuk 1 t/m 3 uit het cursusboek Succesvol adviseren in bestuurlijke organisaties. Leer het in de Belangenfabriek;
 • Upload een eigen tekst op www.a4leren.nl;
 • Doe de e-learningmodule Succesvol adviseren (duur 15 min.)

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 254,- en € 405,- p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunchkosten. 
De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de training deel te mogen nemen. De annuleringsvoorwaarden van het externe opleidingsinstituut zijn van toepassing, dus annuleren kan kosteloos tot 4 weken voor aanvang, daarna worden de kosten doorbelast (of dien je zelf een vervanger aan te dragen).

Trainer: Bert Ruck - a4training
Bij de 2e dag zal het eerste half uur interne trainer Martin Sikkema aanwezig zijn voor Hoorn specifieke vragen.

Belangrijk:
Als je je inschrijft voor deze training, dan geeft de Westfriesland Academie je zakelijke e-mailadres door aan de opleider. De opleider gebruikt dit alleen voor het versturen van een huiswerkopdracht, bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en/of een certificaat.

De deelnemer krijgt het cursusboek toegestuurd op het thuisadres. Vooraf vraagt de Academie aan de deelnemers toestemming of de NAW-gegevens voor dit specifieke doel aan a4 training mogen worden verstrekt.INFORMATION
Training agency a4 training
Available seats 0
Contact hours 04:00
Apply before 14-01-2021
EVENT DAYS
DayStartEndIncl.Location
21-01-202109:0011:00N.v.t.Online

04-02-202109:0011:00N.v.t.Online