Kalender details

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven.

Let op: Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze training online óf klassikaal zal worden gegeven. 

Inleiding
Binnen de Westfriese regio wordt veel in projecten gewerkt. Om succesvol te zijn als projectgroep, doelen
te realiseren, deadlines te halen, en optimaal samen te werken is gekozen voor de ‘Werkwijze Projectmatig
Werken’ zoals beschreven in ‘De Leidraad’. Heldere afspraken, een open overlegcultuur en een duidelijke
stapsgewijze aanpak dragen bij aan succes. Het is belangrijk dat ieder lid van het projectteam bekend is met
de werkwijze. Daarnaast speelt communicatie een grote rol in projectmatig werken.

Deze introductietraining belicht het gedachtegoed van projectmatig werken in de regio, de belangrijkste aandachtspunten en vaardigheden en zorgt ervoor dat iedere projectmedewerker met dezelfde kennis van projectmatig werken aan de slag gaat. De training geeft antwoord op de volgende vragen:
• Wat gebeurt er nu echt in iedere project-fase?
• In welke fase ligt mijn aandeel, waar valt mijn kennis/bijdrage op zijn plek?
• Wat is effectieve communicatie binnen een project?

Na de training geldt dat deelnemers:

  • Weten projectmatig werken inhoudt en de need-to-know informatie uit de Leidraad kennen.
  • Weten wat kritische succesfactoren en valkuilen in projecten zijn.
  • Weten wat nodig is om effectief projectmatig te communiceren en samen te werken.
  • De eigen projectbijdrage weten te managen en goed af kunnen bakenen.
  • Helder hebben wat in welke procesfase gebeurt.
  • De vraag kunnen beantwoorden: In welke project-fase(s) zit jouw bijdrage/expertise?

Voor wie is deze training?
Professionals die in projecten werkzaam zijn. Projectmedewerkers, projectcoördinatoren, inhoudelijk experts,
etc. Een project valt of staat met de projectmedewerkers. Zij doen het inhoudelijke werk in een project.
Individueel of in teamverband. Het is belangrijk dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen.Voor het
project, hun eigen aandeel en voor elkaars inbreng. Alle in deze training te behandelen onderwerpen worden
daarom vanuit de volgende vraag belicht: “Wat betekend dit voor jouw rol, verantwoordelijkheid en acties als
projectmedewerker?
Deze training bereid deelnemers niet voor op de rol van projectleider.

Werkwijze
In de ochtend is er aandacht voor de theorie, in de middag ligt de nadruk vooral op de vaardigheden die een projectmedewerker succesvol maken. In deze interactieve training wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden die aansluiten op de werkpraktijk.

Voorbereiding
De 7 Westfriese gemeenten werken regionaal met een Leidraad Projectmatig Werken. Deze is terug te vinden op het intranet van je eigen gemeente, maar deze staat ook bij de e-learnings.
Voorafgaande aan de training heb je deze informatie tot je genomen zodat je op de hoogte bent en inzicht hebt in de specifieke kenmerken van de leidraad en de Westfriese projectmatige werkwijze.

Denk ook na over goede een casus (waar je bijvoorbeeld vragen over hebt) om te bespreken tijdens de training. 

Duur
1 cursusdag

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 210,00 en € 105,00 p.p. (inclusief cursusmateriaal). De kosten worden doorbelast aan je afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de training deel te mogen nemen. 

Trainer
Peter Bouwman (van Resonant trainen)

LET OP: Als je je inschrijft voor deze cursus/training, dan geeft de Westfriesland Academie je zakelijke e-mailadres door aan de opleider. De opleider gebruikt dit alleen voor het versturen van een huiswerkopdracht, bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en/of een certificaat.” 

 INFORMATION
Training agency Resonant trainen in communiceren
Docent/Coach Peter Bouwman
Available seats 7
Contact hours 08:00
Apply before 31-05-2021
EVENT DAYS
DayStartEndIncl.Location
03-06-202109:0017:00N.v.t.Westfriesland Academie C 2.03
C 2.03
Nieuwe Steen 1
Hoorn