Kalender details

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven.

Let op: de training zal online plaatsvinden. De link volgt via mail. 

Inleiding
Om onze publieke taak veilig uit te voeren, is het agressieprotocol vastgesteld. Bij dit protocol hoort training van medewerkers met publieke taken. Deze training is voor medewerkers die in het gemeentehuis of in een gebouw werken met een baliefunctie (eventueel gebruikmakend van spreekkamers) en/of telefonisch contact hebben.

Doel training
Met ‘omgaan met ongewenst gedrag en agressie’ wordt bedoeld dat je leert conflicten en agressie in een vroeg stadium te herkennen en escalatie in situaties waarin de belangen van de inwoner en van de gemeente schijnbaar tegengesteld zijn, te voorkomen. Deze training gaat dus over het voorkómen van agressie.

Programma
De training start met een informele toets/voorbereidingskennisquiz. Daarna worden ombuigtechnieken met de acteur getraind, zowel in groepsoefeningen als op individueel niveau met individuele feedback. In de loop van de ochtend richten we de oefensituaties meer op de balie, de spreekkamer of het telefonische contact. Het programma loopt van situaties, die te de-escaleren zijn naar situaties met een verhoogd risico waarin zowel alertheid (Fysiek Veilig) als alarmering aan de orde zijn.

In de middag doen we, na een korte presentatie over agressie en social media, een ‘geleide oefening’ waarin een situatie escaleert. Bij telefonisch contact is het doel eenduidigheid te krijgen over het moment van afbreken van het gesprek. Bij baliecontact is het doel eenduidigheid te krijgen over het moment van alarmeren, omdat het inroepen van het HAL-team veel consequenties heeft voor burger en beeldvorming rondom het beleid van de gemeente. We sluiten af met enkele fysieke technieken (afweren, losmaken en afstand nemen).

Voor wie is deze workshop?
Een basistraining voor medewerkers die veelal werken aan de balie of in de spreekkamer waarin je de bezoeker ontvangt en/of werken met telefonische contacten. Er gelden huisregels en meestal zijn er collega´s en/of een interventieteam in de buurt.

Voorbereiding
Ter voorbereiding vragen we je in te loggen op de Electronische Leeromgeving van Segment.
Daar vind je niet alleen de belangrijkste achtergronden van de vaardigheden die je in de training krijgt aangeleerd, maar ook kennisclips die uitleg geven over de Agressiematrix en het Ombuigmodel dat we hanteren. Het is belangrijk om voor deelname in ieder geval de kennisclips te kijken.

Ook maak je vooraf een opdracht.
Mail deze uiterlijk twee werkdagen voor de training naar info@aogroep.nl, zodat we in de training aandacht kunnen besteden aan situaties waarmee jij en je collega’s te maken hebben.INFORMATION
Training agency Segment
Docent/Coach Rob van Meurs
Contact hours 07:00
EVENT DAYS
DayStartEndIncl.Location
26-04-202109:0016:00LunchOnline