Kalender details

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven.

Let op: Op dit moment weten we nog niet zeker of de training klassikaal kan plaatsvinden. Dit geven we uiterlijk een week voor aanvang aan. Als dit niet lukt switchen we naar online maar de training gaat sowieso door. 

Om onze publieke taak veilig uit te voeren, is het agressieprotocol vastgesteld. Bij dit protocol hoort training van medewerkers met publieke taken. Deze training is voor consulenten die naast hun contact in de spreekkamer ook huisbezoeken afleggen.

Voor wie is deze workshop?
Voor medewerkers uit het ambulante Sociaal Domein. Jouw werk kent specifieke onveilige situaties, zoals agressieve bewoners, vervelende/agressieve huisgenoten en soms zelf bedreigende situaties.

Duur
Deze training duurt 1 dag

Doel training
Met ‘omgaan met ongewenst gedrag en agressie’ wordt bedoeld dat je leert conflicten en agressie in een vroeg stadium te herkennen en escalatie in situaties waarin de belangen van de inwoner en van de gemeente schijnbaar tegengesteld zijn, te voorkomen. Deze training gaat dus over het voorkómen van agressie.

Programma
De training start met een informele toets/voorbereidingskennisquiz. Daarna worden ombuigtechnieken met de acteur getraind, zowel in groepsoefeningen als op individueel niveau met individuele feedback. In de loop van de ochtend verplaatsen we de oefensituaties naar een nagebootste huiskamer c.q. naar de spreekkamer. Het programma loopt van situaties, die te de-escaleren zijn naar situaties met een verhoogd risico situatie waarin extra zowel alertheid (Fysiek Veilig) als alarmering aan de orde zijn.

In de middag doen we, na een korte presentatie over agressie en social media, een ‘geleide oefening’ waarin een situatie escaleert. Doel is eenduidigheid te krijgen over het moment van alarmeren, omdat het inroepen van het HAL-team veel consequenties heeft voor burger en beeldvorming rondom het beleid van de gemeente. We sluiten af met enkele fysieke technieken (afweren, losmaken en afstand nemen).

Voor wie is deze workshop?
Voor medewerkers uit het ambulante Sociaal Domein. Jouw werk kent specifieke onveilige situaties, zoals agressieve bewoners, vervelende/agressieve huisgenoten en soms zelf bedreigende situaties.

Ter voorbereiding vragen we je in te loggen op de Electronische Leeromgeving van Segment. Daar vind je niet alleen de belangrijkste achtergronden van de vaardigheden die je in de training krijgt aangeleerd, maar ook kennisclips die uitleg geven over de Agressiematrix en het Ombuigmodel dat we hanteren. Het is belangrijk om voor deelname in ieder geval de kennisclips te kijken.  

Ook maak je vooraf een opdracht. Mail deze uiterlijk twee werkdagen voor de training naar info@aogroep.nl, zodat we in de training aandacht kunnen besteden aan situaties waarmee jij en je collega’s te maken hebben.  

Kosten per deelnemer
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de training tussen € 216,- en € 360,- p.p., inclusief cursusmateriaal, excl. lunch.
De kosten worden doorbelast aan je gemeente/ afdeling. Vraag daarom toestemming aan je leidinggevende om aan de cursus deel te mogen nemen.
Annuleren kan tot een maand voor aanvang. 

SKJ accreditatie
Onze agressietrainingen (basis en herhaling) zijn geaccrediteerd door SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd). Om aan jou SKJ punten toe te kunnen kennen, hebben we je SKJ relatienummer nodig. Schrijf je SKJ relatienummer bij je naam op de presentielijst en we zorgen dat je deze punten krijgt toegewezen.De ‘Basistraining agressie’ (= 2 dagdelen) heeft 8.00 punten gekregen en de ‘Herhalingstraining’ (1 dagdeel) 4.50 punten. Bij een online training van 3 uur, krijg je 3 punten. De punten staan dus in verhouding met het aantal lesuren.

Als je inschrift voor deze cursus/training, dan geeft de Westfriesland Academie je zakelijke e-mailadres door aan de opleider. De opleider gebruikt dit alleen voor het versturen van een huiswerkopdracht, bevestiging en/of herinnering, het verstrekken van cursusmateriaal en/of een certificaat.” INFORMATION
Training agency Segment
Docent/Coach Rob van Meurs
Contact hours 07:00
EVENT DAYS
DayStartEndIncl.Location
17-05-202109:0016:00N.v.t.nnb
nnb
Nieuwe Steen 1
Hoorn