Kalender details

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven.

Inleiding
Iedereen die werkt in het veld van onderwijs en jeugdhulp is van mening dat samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp essentieel is voor een goede zorg voor leerlingen. In de praktijk blijkt dit alleen niet eenvoudig te organiseren en komen er discussies over verantwoordelijkheden en financiering van de ondersteuning.
De West-Friese gemeenten en het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden bij onderwijs-zorg arrangementen. Dit bestrijkt de meest lichte arrangementen op school tot de zwaarste arrangementen waarbij de leerling niet meer naar school kan gaan. Deze afspraken zijn opgenomen in de “Handreiking en afwegingskader Onderwijszorgarrangementen West-Friesland”.

Doel workshop
Je krijgt kennis van de regionale afspraken onderwijs-zorg arrangementen en kunt deze in de praktijk toepassen.

Voor wie is deze workshop?
De workshop is bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met vraagstukken rond samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in West-Friesland zoals: jeugdconsulenten, schoolmaatschappelijk werkers; leerplichtambtenaren en gedragsdeskundigen. Vanuit de samenwerkingsverbanden zullen ook intern begeleiders, schooldirecteuren, zorgcoördinatoren, locatieleiders en medewerkers van de samenwerkingsverbanden meedoen.

Werkwijze
In een workshop van tweeënhalf uur (inclusief een korte pauze) krijg je uitleg over de gemaakte afspraken, worden praktijkcasussen besproken en krijg je de mogelijkheid om eigen casussen voor te leggen. We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kan de opgedane kennis direct worden toegepast in de praktijk. Gezien de Coronasituatie zal de workshop online via Teams worden gegeven.

Programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Inleiding, waarom deze West-Friese afspraken en de bijbehorende uitgangspunten
 • Jeugdhulp op school, met o.a.:
  - Begeleiding op school
  - Persoonlijke verzorging
  - Leesproblemen en EED
  - IQ- en vergelijkbare onderzoeken
  - 1 op 1 onderwijs
  - Huiswerkbegeleiding
  - Is een OPP verplicht?
 • Onderwijs niet op een schoollocatie, met o.a.:
  - Stagebegeleiding voor leerlingen met veel ondersteuningsbehoefte
  - Onderwijs op zorgboerderijen e.d. en de verplichtingen van de Variawet
  - Wat mag de school wel en niet betalen?
 • Bespreken ingebrachte casussen op het raakvlak van onderwijs en jeugdhulp.

Voorbereiding
Geen.

Duur
Tweeënhalf uur.

Kosten
Geen. 

Trainer
Jeroen Peters (projectleider OZA).

Let op: voor deze workshop zijn we in afwachting van een SKJ-registratie.INFORMATION
Training agency Westfriesland Academie
Available seats 9
Contact hours 02:30
Apply before 07-06-2021
EVENT DAYS
DayStartEndIncl.Location
14-06-202109:0011:30N.v.t.Online