Welkom

Welkom op het portaal van de Westfriesland Academie


Regionale samenwerking is voor alle zeven Westfriese gemeenten van groot belang, omdat de gemeenten steeds meer met regionale vraagstukken te maken krijgen. De Westfriesland Academie bevordert deze samenwerking. Door de Westfriesland Academie wordt een positieve impuls gegeven aan het leren en ontwikkelen van alle collega’s in de regio Westfriesland. Door samen te trainen vergroot je je netwerk binnen de regio. Op deze manier komen we verder in onze samenwerking en eigen ambities. Hoe groter de groep mensen die van elkaar kan leren, hoe beter dat is voor ieders ontwikkeling. Iedereen heeft immers eigen unieke talenten, kennis en vaardigheden!

Het programma van de Academie wordt bepaald door de vragen en behoeftes die leven in de organisatie. Door jou en je collega’s dus! Ook kan het management of de directie opdrachten voor leeractiviteiten geven. Uiteraard zijn de cursussen maatwerk met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vervult de Academie een coördinerende rol voor het volgen van opleidingen en trainingen.

De Westfriesland Academie is het opleidingscentrum waarin vraag en aanbod op het gebied van leren en ontwikkelen uit de zeven Westfriese gemeenten samenkomen.

Wij hopen dat je door middel van dit portaal aan de slag kunt en gaat met jouw ontwikkeling en dat het bijdraagt aan jouw werkplezier. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat als je al het geleerde in de praktijk toepast het ook bij gaat dragen aan de verbetering van de dienstverlening aan onze burgers. Hier doen we het uiteindelijk allemaal voor!

Heel veel leerplezier gewenst!

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over de Westfriesland Academie? Neem dan contact op met een van ons of via info@westfrieslandacademie.nl

Hoe werkt de Westfriesland Academie?


Bij Gepland aanbod kun je je opgeven voor een cursus. Wij gaan ervan uit dat je dit doet in overleg met je leidinggevende. Als een cursus vol is kun je jezelf op de wachtlijst plaatsen, of in de details van de cursus in het ‘Totaal aanbod’ op de interesselijst plaatsen.

Bij Totaal Aanbod vind je alle cursussen die we kunnen organiseren. Mis je een onderwerp, laat het ons weten via een e-mail. Uiteraard moet het gaan om een leer- en ontwikkelactiviteit die aansluit bij jouw werk en de doelen van jouw organisatie. Bij voldoende belangstelling kunnen we een dergelijke cursus inkopen.

Download handleiding

Wie zijn wij?


Angelina Carol Adviseur Leren & Ontwikkelen Regio
Aandachtsgebieden: Sociaal Domein, Informatielandschap, Facilitators en Bedrijfsvoering WFA.
Telefoon: 06 - 29 50 19 86
Ingrid Andriese Adviseur Leren & Ontwikkelen Hoorn
Aandachtsgebieden: Persoonlijke vaardigheden, Introductieprogramma en MS Office 365.
Telefoon: 06 - 11 14 47 46
Corine Buijs Adviseur Leren & Ontwikkelen Regio
Aandachtsgebieden: Omgevingswet, BHV, VTH, Agressie en Geweld en Projectmatig werken.
Telefoon: 06 - 11 46 57 18
Daniëlle Aker Trainingscoördinator en algemeen ondersteuner.
Telefoon: 06 - 46 07 27 70

Meer over de academie • Werken is leren; leren is werken; kwaliteit en vakmanschap: de lerende organisatie
 • Leren van en met elkaar; voor iedereen
 • Benutten van de kennis en ervaring van medewerkers
 • Goed werkgeverschap: (eigen) talenten vinden en benutten; mensen boeien en binden
 • Personeel in beweging: eigen verantwoordelijkheid medewerker voor loopbaan en inzetbaarheid
 • Structuur brengen in opleidingsbeleid door dit te verbinden met de visie van de organisatie
 • Het programma aanbod ontwikkelen vanuit de behoefte van de organisatie en de beschikbare budgetten
 • Regionale samenwerking

…omdat we regionale samenwerking belangrijk vinden en we steeds meer regionale vraagstukken hebben. Door het opzetten van een Westfriesland Academie geven we een positieve impuls aan het leren en ontwikkelen van en met onze collega’s in de regio. Zo kunnen we verder komen in onze samenwerking en eigen ambities. Hoe groter de groep mensen die van elkaar kan leren, hoe beter dat is voor ieders ontwikkeling. Iedereen heeft namelijk eigen unieke talenten, kennis en vaardigheden.


 • Ik kan aan mijn eigen ontwikkeling en vakmanschap werken
 • Ik word in staat gesteld mijn kennis en ervaring met anderen te delen

Het programma wordt bepaald door de vragen en behoeftes die leven in de organisatie. Door jou en je collega’s dus! Ook kan het management of de directie opdrachten voor leeractiviteiten geven. Uitgangspunt is dat we het leren organiseren rondom een viertal pijlers:

 • Algemene kennis en vaardigheden
 • Professionaliseren van functies, rollen en groepen
 • Leren rondom vraagstukken en thema's
 • Het leren ondersteunen

Uiteraard zijn al onze cursussen maatwerk met aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Daarnaast vervult de Academie een coördinerende rol voor het volgen van opleidingen en trainingen bij externe organisaties. Vanuit deze rol zoekt de Academie passende antwoorden bij opleidingsvragen.


 • Via Gepland aanbod kun je je aanmelden voor een cursus
 • Selecteer een cursus door erop te klikken in het Gepland aanbod
 • Lees de details van de cursus goed door en let op de condities
 • Inschrijven voor de cursus kan onderaan de cursusdetails via de knop 'Inschrijven'
 • De cursist ontvangt een bevestiging van de inschrijving
 • Wanneer je een cursus wilt wijzigen, lees dan goed de details van de Annuleringsvoorwaarden

 • Bij Gepland aanbod kun je je op de wachtlijst plaatsen: zie hiervoor de blauwe balk
 • Mocht er iemand uitvallen dan krijg je bericht
 • Je kunt je ook op een interesse lijst laten zetten
 • Ga hiervoor naar Totaal aanbod en selecteer de cursus van je keuze
 • Vervolgens klik je op de knop ‘Ik ben geïnteresseerd’
 • Zodra er genoeg aanmeldingen zijn wordt de cursus opnieuw georganiseerd
 • Je krijgt hiervan automatisch een bericht

Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Open de Privacyverklaring (PDF)