Welkom

Hoe werkt de Westfriesland Academie?
Bij Gepland aanbod kun je je opgeven voor een cursus. Wij gaan ervan uit dat je dit doet in overleg met je leidinggevende. Als een cursus vol is kun je jezelf bij ‘Totaal aanbod’ op de interesselijst plaatsen.
Bij Totaal Aanbod vind je alle cursussen die we kunnen organiseren. Mis je een onderwerp, laat het ons weten via een e-mail. Uiteraard moet het gaan om een leer- en ontwikkelactiviteiten die aansluit bij jouw werk en de doelen van jouw organisatie. Bij voldoende belangstelling kunnen we een dergelijke cursus inkopen.
Ook ondersteunt de Westfriesland Academie het leren en ontwikkelen met coaches en facilitators. Je vindt op de website meer informatie over deze ondersteunende diensten onder het kopje Leren Ondersteunen.


 • Werken is leren; leren is werken; kwaliteit en vakmanschap: de lerende organisatie
 • Leren van en met elkaar; voor iedereen
 • Benutten van de kennis en ervaring van medewerkers
 • Goed werkgeverschap: (eigen) talenten vinden en benutten; mensen boeien en binden
 • Personeel in beweging: eigen verantwoordelijkheid medewerker voor loopbaan en inzetbaarheid
 • Structuur brengen in opleidingsbeleid door dit te verbinden met de visie van de organisatie
 • Het programma aanbod ontwikkelen vanuit de behoefte van de organisatie en de beschikbare budgetten
 • Regionale samenwerking

…omdat we regionale samenwerking belangrijk vinden en we steeds meer regionale vraagstukken hebben. Door het opzetten van een Westfriesland Academie geven we een positieve impuls aan het leren en ontwikkelen van en met onze collega’s in de regio. Zo kunnen we verder komen in onze samenwerking en eigen ambities. Hoe groter de groep mensen die van elkaar kan leren, hoe beter dat is voor ieders ontwikkeling. Iedereen heeft namelijk eigen unieke talenten, kennis en vaardigheden.


 • Ik kan aan mijn eigen ontwikkeling en vakmanschap werken
 • Ik word in staat gesteld mijn kennis en ervaring met anderen te delen

Het programma wordt bepaald door de vragen en behoeftes die leven in de organisatie. Door jou en je collega’s dus! Ook kan het management of de directie opdrachten voor leeractiviteiten geven. Uitgangspunt is dat we het leren organiseren rondom een viertal pijlers:

 • Algemene kennis en vaardigheden
 • Professionaliseren van functies, rollen en groepen
 • Leren rondom vraagstukken en thema's
 • Het leren ondersteunen

Uiteraard zijn al onze cursussen maatwerk met aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Daarnaast vervult de Academie een coördinerende rol voor het volgen van opleidingen en trainingen bij externe organisaties. Vanuit deze rol zoekt de Academie passende antwoorden bij opleidingsvragen.


 • Via Gepland aanbod kun je je aanmelden voor een cursus
 • Selecteer een cursus door erop te klikken in het Gepland aanbod
 • Lees de details van de cursus goed door en let op de condities
 • Inschrijven voor de cursus kan onderaan de cursusdetails via de knop 'Inschrijven'
 • De cursist ontvangt een bevestiging van de inschrijving
 • Wanneer je een cursus wilt wijzigen, lees dan goed de details van de Annuleringsvoorwaarden

 • Bij Gepland aanbod kun je je op de wachtlijst plaatsen: zie hiervoor de blauwe balk
 • Mocht er iemand uitvallen dan krijg je bericht
 • Je kunt je ook op een interesse lijst laten zetten
 • Ga hiervoor naar Totaal aanbod en selecteer de cursus van je keuze
 • Vervolgens klik je op de knop ‘Ik ben geïnteresseerd’
 • Zodra er genoeg aanmeldingen zijn wordt de cursus opnieuw georganiseerd
 • Je krijgt hiervan automatisch een bericht